Politika

Milić: Očekujemo promjenu zakona o penzijama

Socijalistička narodna partija očekuje podršku Skupštine Crne Gore na plenumu amandmana predsjednika SNP-a Srđana Milića, kojim se predlaže promjena osnove za obračun penzija.
Milić: Očekujemo promjenu zakona o penzijama
Portal AnalitikaIzvor

Predloženim amandmanom na Predlog zakona o izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđa se da se starosna penzija utvrđuje od prosjeka zarada, odnosno od osnovica osiguranja ostvarenih u 15 najboljih godina za osiguranika, ako je to za penzionera povoljnije.

“Iako amandman nije dobio potrebnu većinu na današnjoj sjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, smatramo da je važno naglasiti da nije bilo ni glasova protiv, zbog čega predsjednik Milić očekuje da će amandman na plenumu dobiti podršku svih poslaničkih grupa. “kažu iz SNP-a.

Milić je, na sjednici Odbora, u obrazlaganju amandmana ukazao na nezavidan položaj radnika državnih preduzeća, koja su sada u stečaju, a kojima se i staž osiguranja, odnosno penzijski staž za vrijeme boravka na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, obračunava u osnovicu penzije. Na ovaj način se iznos penzije znatno smanjuje, napominju iz SNP-a,

Takođe, podsjetio je da se formula obračuna penzija za 10 uzastopnih godina primjenjivala i ranije i to na predlog Vlade Crne Gore. Međutim, prelaz iz formule obračuna penzije od prosjeka zarada u 10 uzastopnih godina u formulu, gdje je osnovica penzije prosjek zarada ostvarenih tokom čitavog radnog vijeka osiguranika od  40 godina dodatno ugrožava načelo socijalne pravde i otvara pitanje neophodnosti reforme penzijskog sistema.

Milić zaključuje da je penzijski sistem u Crnoj Gori do sada pretrpio mnogo izmjena, ali da je njihov najveći dio, nauštrb penzionera.

Portal Analitika