EU web forum

Novi modaliteti saradnje u oblasti kontrole izvoza robe dvostruke namjene

Upoznavanje sa zakonskom legislativom Crne Gore u oblasti kontrole izvoza robe dvostruke namjene, kao i upoznavanje učesnika sa najboljom praksom koja se primjenjuje u ovoj oblasti, bili su ciljevi posjete EU eksperata koje su predstavljali Erik Andre Martan iz francuskog Ministarstva ekonomije, i Vensan Truv programski koordinator iz EU Outreach-a.
Novi modaliteti saradnje u oblasti kontrole izvoza robe dvostruke namjene
Portal AnalitikaIzvor

Kako se navodi u saopštenju iz Ministarstva ekonomije, eksperti EU iz ove oblasti održali su prethodnih dana sastanke sa predstavnicima Direktorata za multilateralni i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom Ministarstva ekonomije, kao i sa predstavnicima svih organi koji su uključeni u postupak implementacije Zakona o kontroli izvoza roba dvostruke namjene.

- Evropska komisija je dobila novi EU Outreach program o kontroli izvoza robe dvostruke namjene, od septembra 2015. do marta 2017. godine. Novi konzorcijum koji predvode francuski experti a čine ga Ministarstvo ekonomije, industrije i zapošljavanja koji zastupa Kancelarija za kontrolu izvoza robe dvostruke namjene (SBDU), Kings koledž iz Londona, švedski Inspektorat strateških proizvoda, francuskih i belgijskih carinskih organa, Nacionalna nuklearna laboratorija u Velikoj Britaniji i Univerzitet Lijež, zaduženi su za implementaciju navedenog Outreach programa. Outreach program EU o kontroli izvoza robe dvostruke, počeo je zapravo da se razvija od 2006. godine. Od tada do danas, šest projekata, uključujući i pilot projekte, imaju za cilj poboljšanje efikasnost kontrole izvoza robe dvostruke namjene a sve u cilju borbe protiv širenja oružja za masovno uništenje - navodi se u saopštenju Ministarstva.

Ciljevi programa su da se smanji rizik od širenja oružja za masovno uništenje, putem jačanja međunarodne saradnje u oblasti kontrole izvoza roba dvostruke namjene i jačanje nacionalnih i regionalnih kapaciteta. Sa predstavnicima EU dogovoreni su dalji modaliteti saradnje u ovoj oblasti koji će se definisati kroz Programske aktivnosti usmjerene prema podizanju tehničkih kapaciteta u oblasti kontrole, održavanju seminara kako za službenike koji se bave kontrolom roba dvostruke namjene tako i privrednike iz Crne Gore i radionica, pravnih mišljenja, pomoć za izradu publikacija i dokumenata, studijske posjete, podizanje nivoa svijesti, i međunarodnim konferencijama.

- Predstavnici Ministarstva ekonomije kao i službenici ostalih nadležnih institucija koji su uključeni u proces kontrole prometa naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene, u cilju podizanja nivoa stručne osposobljenosti permanentno učestvuju na svim obukama koje u ovoj oblasti, pored predstavnika EU pružaju i predstavnici Vlade SAD-a, kao i ostalih međunarodnih organizacija (OSCE, UNDP, SEESAC, SIPRI). Program za kontrolu izvoza i bezbjednost granice (EXBS) pri Ambasadi SAD u Podgorici, sponzorisao je učešće četiri predstavnika crnogorske delegacije, među kojima je bio i predstavnik Ministarstva ekonomije na "Regionalnom seminaru o kontroli strateške trgovine" koji je održan u Skoplju, Makedonija od 25. do 29. januara. Eksperti sa Državnog univerziteta Njujork (SUNY) govorili su na pomenutom Regionalnom seminaru, na kojem su i razmijenjene najbolje prakse i iskustva zemalja učesnica Hrvatska, Crna Gora, Srbija, BiH, Kosovo, Albanija, Makedonija - pojašnjavaju iz Ministarstva ekonomije.

Portal Analitika