Abiznis

ANALIZA: Da li su usluge mobilne telefonije skupe u Crnoj Gori?

Ministarstvo za informaciono društvo objavilo je Informaciju o stanju tržišta elektronskih komunikacija, u kojoj se konstatuje da su usluge mobilne telefonije u Crnoj Gori nijesu skupe i da su, uglavnom, ispod prosjeka zemalja regiona.
ANALIZA: Da li su usluge mobilne telefonije skupe u Crnoj Gori?
Portal AnalitikaIzvor

Po kriterijumu mjesečne pretplate paketi crnogorskih mobilnih operatora M:Tel i Telenor su ispod prosjeka zemalja regiona (13,25 €), dok su paketi Crnogorskog Telekoma iznad pomenutog prosjeka. Takode, paketi crnogorskih mobilnih operatora M:Tel i Telenor ispod prosjeka zemalja EU (18,32 €), dok su paketi Crnogorskog Telekoma jedan iznad, a drugi ispod pomenutog prosjeka.

Po kriterijumu cijene SMS poruka poslatih prema nacionalnim mobilnim operatorima paketi sva tri crnogorska mobilna operatora ispod prosjeka zemalja region a (0,068€ po poruci). Takode, paketi crnogorskih mobilnih operatora su niži i od prosjeka zemalja EU (0,085€).

Prosjek i ispod prosjeka regiona: Po kriterijumu cijene 10 minuta razgovora prema nacionalnim fiksnim mrežama paketi Crnogorskog Telekoma iznad prosjeka zemalja regiona (1,238€ za 10 minuta razgovora), dok su paketi Telenora i M:Tela negdje oko prosjeka, tj. po jedan ispod a po jedan iznad pomenutog prosjeka. Istovremeno, paketi sva tri crnogorska operatora su ispod prosjeka zemalja EU (1,580€ za 10 minuta razgovora).

Po kriterijumu cijene 10 minuta razgovora u mobilnoj mreži (on-net) paketi sva tri crnogorska mobilna operatora su ispod prosjeka zemalja regiona (1,230€ za 10 minuta razgovora), kao i ispod prosjeka zemalja EU (1,545€ za 10 minuta razgovora).

Po kriterijumu cijene 10 minuta razgovora prema drugim nacionalnim mobilnim mrežama (off-net) paketi crnogorskih operatora, izuzimajući jedan paket M:Tel-a, su ispod prosjeka posmatranih zemalja (1,287€ za 10 minuta razgovora). Takode, paketi sva tri crnogorska mobilna operatora ispod prosjeka zemalja EU (1,585€ za 10 minuta razgovora).

Po kriterijumu cijene 10 minuta međunarodnih razgovora Velikoj Britaniji, paketi crnogorskih mobilnih operatora nalaze se oko prosjeka zemalja regiona (6,592 € za 10 minuta razgovora, pri čemu Crnogorski Telekom ima cijenu ispod pomenutog prosjeka dok su Telenor i M:Tel iznad. Ukoliko ovaj parametar posmatramo u odnosu na zemlje EU, vidi se da su cijene 10 minuta razgovora iz Crne Gore prema Velikoj Britaniji iznad prosjeka posmatranih evropskih zemalja (4,714€).

Po kriterijumu cijene 10 minuta razgovora prema SAD, Crnogorski Telekom i Telenor su ispod prosjeka zemalja regiona (7,658 € za 10 minuta razgovora), dok je M:Tel iznad prosjeka. Ukoliko ovaj parametar 13. posmatramo u odnosu na zemlje EU, vidi se da su cijene 10 minuta razgovora iz Crne Gore prema SAD oko prosjeka posmatranih evropskih zemalja (5,377€ za 10 minuta razgovora), pri čemu Crnogorski Telekom ima cijenu ispod pomenutog prosjeka dok su Telenor i M:Tel iznad.

Telenor lider na tržištu: Na kraju oktobra 2015. godine broj korisnika mobilne telefonije u Crnoj Gori iznosio je 1.094.460 što odgovara penetraciji od 176,52%. U odnosu na isti period prošle godine broj korisnika mobilne telefonije je veći za 0,1%. Od ukupnog broja korisnika 64,27% (703.394) su prepaid korisnici, dok je postpaid korisnika 35,73% (391.066). Od ukupnog broja 1.094.460 korisnika mobilne telefonije u Crnoj Gori, mobilni operator Telenor je imao 429.115 korisnika, Telekom 355.928 korisnika i M:Tel 309.417 ili procentualno: Telenor 39,21%, Telekom 32,52% i M:Tel 28,27%.

P.Z.

Portal Analitika