EU web forum

Mladi, poljoprivrednici i preduzetnici: Što nam Evropa donosi?

Evropski pokret u Crnoj Gori je, u periodu od februara 2014. do marta 2015, realizovao projekat „Prema EU”, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji. Projekat je iznosio 61.300 eura i finansiran je iz komunikacionog budžeta Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, dok je u kofinansiranju učestovala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.
Mladi, poljoprivrednici i preduzetnici: Što nam Evropa donosi?
Portal AnalitikaIzvor

U okviru projekta „Rastimo zajedno 3“ Portal Analitika predstavlja IPA projekte koji su završeni, ili su u finalnoj fazi, a imaju za cilj da pokažu koliko je važno da naša zemlja iskoristi IPA fondove za dalji razvoj svih sektora društva.

projekat1

U okviru projekta „Prema EU”, 255 mladih, poljoprivrednika, predstavnika malih i srednjih preduzeća je dobilo priliku da se na direktan način, kroz edukativne seminare, info sesije i treninge, informiše o EU politikama, beneficijama i procesu integracije Crne Gore u EU.

Za poljoprivrednike i predstavnike poljoprivredne zajednice organizovana su tri dvodnevna seminara u Danilovgradu, Kolašinu i Podgorici. Predstavnici malih i srednjih preduzeća su se informisali putem jednodnevnih info-sesija u Nikšiću, Podgorici i Cetinju.

projekat2

Što nam Evropa donosi:

Za mlade su organizovana dva trodnevna Kampa za mlade na Cetinju, gdje su se studenti i srednjoškolci na interaktivan i putem simulacije bilateralnog i eksplanatornog skrininga edukovali o integraciji u Crne Gore u EU, napretku koji je ostvarila u procesu pristupanja i trenutnom stanju, politikama i EU programima za mlade.

Učesnici edukativnih programa su pored dobijenih jasnih i objektivnih informacija o EU, procesu pridruživanja i EU programima podrške i međusobno povezali i na taj način dobili mogućnost aktivnog zajedničkog djelovanja. Pored edukativnog dijela organizovane su dvije proslave Dana Evrope u Podgorici i Nikšću i tom prilikom se broj građana koji su mogli da se informišu se multiplikovao.

projekat3

Građani su na taj način mogli da uzmu i promotivni materijal koji je sadržao osnovne informacije o EU, reforme koje učlanjenje u EU donosi, kao i beneficije koje građani mogu imati od pridruživanja Crne Gore EU. Kao rezultat projetka nastala je brošura „Što nam Evropa donosi”, kao i propratni flajeri, koja je ciljnim grupama i građanima omogućilo da dobiju svojevrsni priručnik o programimam EU, politikama i mogućnostima dobijanja bespovratnih finansijskih pomoći uključujući i IPARD like.

projekat4
Glavni ciljevi:

Cilj projekta je bio da se na objektivan način sistemom informativnih sesija, neformalnih razgovora i edukativnih seminara proširi znanje i informišu najznačajnije društvene grupe u Crnoj Gori o Evopskoj uniji, procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji, EU politikama, mogućnostima koje integracija donosi i prednostima učlanjenja.

Mladi, poljoprivrednici i preduzetnici, u centralnoj regiji Crne Gore su se na ovaj način podstakli da postanu aktivni građani, koji će raditi na primjeni reformi i standarda neophodnih za demokratizaciju društva, vladavinu prava odnosno dominantnih vrijednosti koje zastupaju građani Evropske unije.

projekat5
Benefiti gradjana:

Beneficije građana ulaskom u EU, kao i u pretpristupnom periodu, su višestruki i ovaj projekat je bio jedinstvena prilika da se veliki broj građana na direktan i objektivan način inforiše o konkretnim programima i fondovima koje EU nudi, a koje mogu koristiti.

Stoga, mladi su imali prilike da se upoznaju sa programima poput Erasmus plus, preduzetnici sa Horizon 2020 i COSME, dok su se poljoprivrednici upoznali sa bespovratnom podrškom IPARD like projekta.

Portal Analitika