Abiznis

IA: Koncesionare niko ne kontroliše

Koncesiona politika u Crnoj Gori je nekontrolisana, netransparentna i nanosi višemilionsku štetu državnom i budžetima jedinica lokalne samouprave, a Vlada godinama ne unapređuje stanje u ovoj oblasti, budući da ne objavljuje podatke o ugovorima i dugovanjima koncesionara i ne unapređuje zakonska rješenja, ocijenjeno je iz NVO Institut Alternativa.
IA: Koncesionare niko ne kontroliše
Portal AnalitikaIzvor

"Državna revizorska institucija (DRI) je dala negativno mišljenje na usklađenost registra ugovora o koncesijama sa odredbama Zakona o koncesijama, ističući da ova baza nije ni dostupna, niti potpuna, kao i da ne postoji u elektronskoj formi. DRI, dalje, ukazuje na učestalo nedostavljanje informacija, ugovora o dodijeljenim koncesijama i promjena osnovnih ugovora, od strane ministarstava, organa uprave i lokalne samouprave, za šta je potrebno definisati kaznene odredbe u Zakonu o koncesijama". ističe se u saopštenju IA, uz napomenu da ovo dodatno doprinosi netransparentnosti, budući da Vlada godinama ne upoznaje javnost sa stanjem u oblasti koncesija.

"Od januara 2013. godine nije pripremljen izvještaj o realizaciji koncesione politike, dok Komisija za koncesije još uvijek niije objavila izvještaj o radu za prošlu godinu. Iako je mandat ovom tijelu istekao u septembru, Vlada je imenovala novu tek u aprilu ove godine, a od prestanka mandata prethodne Komisije nije bilo moguće upoznati se sa detaljima koncesionih ugovora, jer internet stranica ovog tijela još uvijek nije u funkciji. Pored toga što registar o koncesijama nije redovno ažuriran, postojeći obim informacija koji je obuhvaćen ovim dokumentom je izuzetno ograničen. Na ovaj problem je više puta ukazivao Institut alternativa u svojim istraživačkim izvještajima, ističući potrebu objavljivanja planova otplata koncesija i drugih detalja osnovnog ugovora", navedeno je u saopštenju.

Kako se dodaje, ni nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu, koji je bio na javnoj raspravi tokom marta i aprila ove godine, ne unapređuje ovo pitanje, budući da ne proširuje opseg informacija koje se objavljuju, niti propisuje obavezu kvartalnog dostavljanja informacija o stanju naplata koncesionih naknada i izvršenom nadzoru od strane organa javne uprave.

"S tim u vezi, potrebno je zakonom propisati da registar ugovora o JPP i koncesijama sadrži informaciju o naplaćenim sredstvima, kašnjenjima, kao i planove finansijskih otplata, što je posebno važno kod izdvajanja dijela za lokalne samouprave", zaključuje se u saopštenju.

Portal Analitika