Abiznis

PORESKI PRIHODI: Zbog šverca podbacila naplata akciza na duvan i alkohol

Vlada Crne Gore objavila je analizu realizacije poreske politike u kome se konstatuje da se podbacilo u naplati akciza na duvanske proizvode i alkohol. Doduše, ukupni prihodi zbog bolje naplate ostalih poreza su bili su za čak 8,8 odsto viši nego lani što je za pohvalu.
PORESKI PRIHODI: Zbog šverca podbacila naplata akciza na duvan i alkohol
Portal AnalitikaIzvor

“Ostvareni prihodi od akciza na duvanske proizvode za izvještajni period iznose 41,7 miiona eura  u odnosu na prethodnu godinu (47,5 miliona eura) manji su za 12,2 odsto, piše u Analizi.

U Vladi smanjenje naplate akcize na domaće duvanske proizvode, tumače opredjeljenjem domaćeg proizvođača, koji se bavio izvozom, pri čemu ne postoji obaveza plaćanja akcize. Pored akciza na duvan, podbacile su takse na alkohol i na alkoholna pića.

“Ukupni prihodi od akciza na alkohol i alkoholna pića u izvještajnom periodu iznose 12,8 miliona eura, od čega se na domaće proizvode odnosi 8,0 miliona eura (62,5 odsto), a na uvozne 4,8 miliona eura (37,5 odsto). Prihodi po ovom osnovu u odnosu na prethodnu godinu (13,6 mil. eura), manji su za 5,9 odsto, navodi se u dokumentu.

Iz Komisije za suzbijanje sive ekonomije, kao i Agencije za duvan je u posljednih godinu dana nekoliko puta ocjenjivano da na tržištu duvanskih proizvoda postoji značajan nivo sive ekonomije, odnosno šverca.

Akcizni kalendar: “Izmjene Zakona o akcizama koje su u primjeni od oktobra 2014. godine, uveden je »akcizni kalendar«, za period od pet godina i kojim visina specifične akcize na cigarete od 1. novembra 2014. godine iznosi 19 eura za 1000 komada (0,38 eura po paklici), dok će u 2019. godini ona iznositi 26 eura za 1000 komada (0,52eura/paklici). Stopa proporcionalne (ad valorem) akcize postepeno će se smanjivati sa 35 odsto u 2014. godini, na 31 odsto od prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta u 2019. godini.

Navedenim izmjenama, kao posebna novina je da od 1. januara 2015. godine postupak kontrole obračunavanja i plaćanja akcize vrši umjesto poreskog, carinski organ. Na ovaj način će se, kroz objedinjavanje postupka kontrole i naplate ove dažbine unaprijediti sistem i obezbijediti efikasnija kontrola a samim tim i naplata akcize kod proizvodnje, uvoza i prometa akciznih proizvoda, a što će umnogome doprinijeti povećanju prihoda uz istovremeno suzbijanje sive ekonomije na tržištu akciznih proizvoda”, piše u Analizi.

Podsjetimo,  Vlada  je najavila uvođenje takse na gorivo od 5 centi zbog izgradnje autoputa, kao i nove veće akcize na alkohol i porez na kafu.

P.Z.

Portal Analitika