Abiznis

ĐUKANOVIĆ: Moramo smanjiti poreze, pogotovo krizni

Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, usvojila je Analizu realizacije poreske politike za 2014. godinu. U Analizi se sagledavaju efekti primjene poreske politike i njen uticaj na privredu i budžet, kao i stepen usklađenosti poreskih i carinskih propisa sa pravom EU. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.501,4 miliona eura, i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 8,81 odsto.
ĐUKANOVIĆ: Moramo smanjiti poreze, pogotovo krizni
Portal AnalitikaIzvor

Vlada je usvojila i Izvještaj o javnom dugu Crne Gore na 31. decembar 2014. godine. Neto javni dug, uzimajući u obzir depozite Ministarsva finansija, iznosio je 2.022,21 miliona eura, a u odnosu na bruto domaći proizvod javni dug na kraju prošle godine činio je 59,60 odsto BDP-a.

U okviru rasprave na temu Analize realizacije poreske politike predsjednik Vlade Milo Đukanović je ukazao na potrebu da Vlada odoli pritisku povećanja poreskih opterećenja, rekavši da bilo kakvo povećanje poreza smatra neprihvatljivim.

- Premijer je dodao da je prilikom „svih razgovora na tu temu izričit“ da „ne može proći ni jedna inicijativa da se porezi povećaju, nego naprotiv da moramo da smanjimo poreze pogotovo onaj koji smo uveli kao „krizni“ kako se ne bi istopila prednost Crne Gore za strane investicije. Predsjednik Vlade je sa druge strane ukazao na potrebu podizanja stepena svijesti o odgovornosti prema državi kroz uredno plaćanje poreza. Govoreći po tački dnevnog reda koja se tiče javnog duga naše zemlje, premijer je pozvao sve članove Vlade na poštovanje planiranih rashoda i ukazao na neophodnost dovođenja u sklad troškova i prihoda i to do kraja godine – saopštio je Vladin biro za odnose sa javnošću.

U cilju modernizacije sistema izvršenja krivičnih sankcija i uvođenja savremenih rješenja međunarodnog prava u ovu oblast, Vlada je utvrdila Predlog zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti. Novi zakon će omogućiti veći stepen poštovanja ljudskih prava zatvorenika, kao i humanije i ekonomičnije izvršenje kazni zatvora. Takođe, brojne novine koje se uvode ovim zakonom uticaće na smanjenje zatvorske populacije i posredno osnažiti izvršenje alternativnih sankcija i mjera.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta rješavanja stambenih pitanja socijalno ugroženih kategorija građana na sjeveru Crne Gore i prihvatila Ugovor o kupovini 31 stambene jedinice od Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju u vrijednosti od 999.544,00 eura. Nadležna ministarstva zadužena su da raspodijele 23 stambene jedinice u Rožajama, Plužinama i Mojkovcu za programe socijalnog stanovanja, kao i za rješavanje urgentnih stambenih potreba zaposlenih u javnom sektoru, dok je 8 stambenih jedinica u Bijelom Polju namijenjeno za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Ispitati ustavnost Zakona o finansiranju partija: Imajući u vidu personalne promjena u sastavu 40. Vlade Crne Gore, Vlada je donijela rješenja o  promjenama u sastavu Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, kao i Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem kao Vlade. Takođe, promijenjen je i sastav Komisija za kadrovska i administrativna pitanja i Komisije za stambena pitanja, a za predsjednika obje komisije imenovan je mr Predrag Bošković, ministar prosvjete.

U okviru tekućih pitanja, Vlada je razmotrila Predlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 11 stav 8 i 9 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Ocijenivši da su obje odredbe Zakona u nedvosmislenoj suprotnosti sa odredbom člana 116 stav 4 i člana 117 stav 1 Ustava Crne Gore, Vlada je zaključila da se  Ustavnom sudu dostavi Predlog za  pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti spornih odredbi Zakona.

Vlada je odložila razmatranje Predloga strategije implementacije ESA 2010 metodologije u statistici javnih finansija Crne Gore i Predlog uredbe o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja, pa su ove tačke skinute sa dnevnog reda sjednice.

Portal Analitika