Turizam

Održane javne rasprave o žičari Kotor-Lovćen-Cetinje

Ministartsvo održivog razvoja i turizma je u saradnji sa Opštinom Kotor i Prijestonicom Cetinje raspisala Javnu raspravu o Nacrtu Koncesionog akta i Ugovora za projekat „Izgradnje žičare Kotor-Lovćen-Cetinje.
Održane javne rasprave o žičari Kotor-Lovćen-Cetinje
Ana Popović
Ana PopovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

Javna rasprava raspisana je 12. marta i trajaće 15 dana, a Program javne rasprave kao i Nacrt Koncesionog akta i Ugovora objavljeni su na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma, portalu e-uprave i štampanim medijima.

Na javnoj raspravi koja je održana u Kotoru 17 marta prisutnima su se obratili potpredsjednik opštine Branko Nedović, predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma Velibor Goranović, direktor planerske kuće Montecep, koja je bila obrađivač prostornog plana posebne namjene za nacionalni park Lovćen kao i pravni savjetnik Radnog tima koji je pomogao u izradi Koncesionog akta i Ugovora Dragoljub Cibulić.

Potpredsjednik Nedović istakao je da je izgradnja žičare Kotor-Lovćen-Cetinje projekat od izuzetnog značaja za razvoj turizma ne samo na području Opštine Kotor i Prijestonice Cetinje, već i od značaja za razvoj Crne Gore kao turističke destinacije. On je naglasio da je Kotor po svojim prirodnim i kulturnim karakteristikama jedna od najznačajnijih turističkih destinacija na svijetu i najpoznatija kruzing destinacija na Mediteranu i stoga je neophodno stvoriti novi turistički sadržaj koji će posjetiocima omogućiti da videi Bokokotorski zaliv u punoj ljepoti.

Velibor Goranović, Koordinator odjeljenja za razvoj prioritetnih projekata u Ministarstvu održivog razvoja i turizma istakao je da je Projekat urađen sa jasnom vizijom budućeg stanja u prostoru koji uvažava principe održivog razvoja i prati smjernice date PPPN NP Lovćen.

Prema projektu, to bi bila najduža žičara na Jadranskoj obali sa posebnim akcentom na uživanju u putovanju sa nivoa mora preko Lovćena do Prijestonice Crne Gore, Cetinja. To bi bila jedinstvena turistička ponuda za domaće i strane goste.

Ovim projektom predviđena je izgradnja 15 kilometara duge žičare sa gondolama, čime će se, tokom 40. minutnog putovanja, putnicima omogućiti užitak u Zalivu na primorju, vožnja do planine Lovćen sa najljepšim predjelima Crne Gore uz jedinstven pogled na Bokokotorski zaliv i Jadransko more, i posjeta kulturnom, duhovnom i istorijskom centru Crne Gore, Prijestonici Cetinje, naglasio je Goranović.

Goranović je istakao da su Projektom predviđene su 4 stanice, dvije početne u Cetinju i Kotoru, kao i dvije međustanice: Kuk i Ivanova korita. Predviđeni tip žičare je šest do deset sjedišta, gondola sa odvojivim držačima, dok je sami kapacitet prevoza putnika oko 1000 po satu.

Projekat žičare Kotor – Lovćen – Cetinje, koji će se realizovati kroz model privatno-javnog partnerstva, tačnije putem koncesije, vrijedan je ukupno 47 miliona eura. Od pomenute sume, 36.7 miliona opredijeljeno je za samu gradnju žičare, 9.7 miliona za gradnju stanica i međustanica, a ostatak za proces eksproprijacije i ostale troškove.

Pravni savjetnik Dragoljub Cibulić govorio je detaljnije o obavezama koncesionara.

U Prijestonici Cetinje je 18.marta  održana javna rasprava o nacrtu Koncesionog akta i Koncesionog ugovora za projekat gradnje žičare Kotor – Lovćen – Cetinje.

Javne rasprave, kako je naglašeno, posljednja su faza uoči predstojećeg raspisivanja međunarodnog tendera, a na raspravi prisutnima su se obratili gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Bogdanović, predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma Velibor Goranović, kao i pravni savjetnik Radnog tima koji je pomogao u izradi Koncesionog akta i Ugovora Dragoljub Cibulić.

Gradonačelnik Bogdanović iskazao je uvjerenje kako će predstojeća tenderska procedura proteći uspješno.

- Procjene, čije je uporište u iscrpnim analizama, govore kako bi Cetinje samo u prvoj godini funkcionisanja žičare moglo privući između 0,8 i 1,5 miliona eura dodatne potrošnje stranih turista.

Veliku dobit imao bi i NP „Lovćen“ koji, prema istim procjenama, u prvoj godini rada, zahvaljujući turistima koji budu koristili žičaru, može imati prihode između 1,3 i 2,4 miliona eura. Ti podaci su najbolja preporuka za bezrezervnu podršku samom projektu, koji, iz perspektive građana Cetinja, može snažno uticati na ekonomski progres, ali i upečatljivo pozicioniranje našeg grada u regionalnim turističkim tokovima – naglasio je gradonačelnik Bogdanović.

On se osvrnuo i da prethodni period, tokom kojeg je bilo niz najava, ali i – probijanja rokova.

- Nemam sumnju da će se naše čekanje – najčešće uslovljeno zahtjevnim procedurama u kojima je učestvovalo niz subjekata – isplatiti i da će predstojeći tender biti uspješan. Svi ste svjedoci da je proteklo vrijeme donijelo mnogo najava i diskusije o ovom projektu, da su postavljani rokovi nerijetko bili probijani, ali sada smo na posljednjem stepeniku ka cilju – a to je uspostavljanje kvalitetnog privatno – javnog partnerstva koje će rezultirati ovim velikim projektom. Sada smo u fazi sa koje se ne može nazad – već samo naprijed, ka finalizaciji proceduralnog toka projekta i konačno, radovima koji će našem gradu i njegovom okruženju donijeti mnogo koristi – zaključio je on.

Velibor Goranović iz Ministarstva održivog razvoja i turizma istakao je kako žičara „ne samo da će predstavljati centralni projekat za područje Cetinja i Boke, već i za državu Crnu Goru“.

- Najveći benefiti projekta gradnje žičare od Kotora do Lovćena i Cetinja jesu unaprijeđenje turističke ponude Crne Gore i doprinos boljoj preraspodjeli dobiti ostvarene u sektoru turizma. Trenutno, ti dobici uglavnom su skoncentrisani duž obale, međutim, upravo realizacijom ovog projekta, promet od sektora turizma bi se povećao, dok bi NP „Lovćen“, zajedno sa Prijestonicom Cetinje, ostvario dodatne prihode i time pozitivno uticao na ekonomsku situaciju u ovom dijelu Crne Gore – ocijenio je on.

Goranović je podsjetio i na dosadašnje korake u procesu priprema za raspisivanje međunarodnog tendera.

- U prethodnom periodu urađen je idejni projekat gradnje žičare, više studija izvodljivosti, nacrt elaborata o eksproprijaciji, idejno rješenje napajanja, elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, kao i Prostorni plan posebne namjene za Nacionalni park „Lovćen“, koji je nakon utvrđivanja prijedloga od strane Vlade Crne Gore, usvojen u Skupštini Crne Gore – rekao je Goranović.

Dragoljub Cibulić iz „DBA group“, koja je konsultant na projektu, govorio je detaljnije o obavezama koncesionara.

- Koncesionar je obavezan da isprojektuje, finansira, izgradi i upravlja zicarom tokom koncesionog perioda, te da nakon njegovog isteka završeni infrastrukturni projekat prenese na državu. Postupak izbora kocesionara sprovešće se kao dvostepeni postupak dodjele koncesije, u skladu sa Zakonom o koncesijama i Uredbom o dvostepenom postupku dodjele koncesije – istakao je on.

Nakon javnih rasprava koje su održane u Kotoru i na Cetinju, slijedi i centralna javna rasprava u Podgorici koja će se održati 27. marta 2015. godine u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt zakona mogu se dostavljati u pisanoj i elektronskoj formi na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma javna.rasprava@mrt.gov.meili preko arhive Ministarstva.

foto: kolektiv.me

 

 

 

Portal Analitika