Abiznis

Prošao izvještaj EKIP-a

Skupštinski odbor za ekonomiju podržao je danas većinom glasova finansijski i izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP)za prošlu godinu.Predsjednik Savjeta EKIP-a Šaleta Đurović kazao je da je Agencija prenijela u budžet 332,56 hiljada eura, na ime planirane dobiti za prošlu godinu, pri čemu je racionalno upravljala resursim “U prošloj godini ukupni planirani prihodi Agencije iznose 4,58 miliona, što je 5,2 odsto manje u odnosu na 2012. Planirano je 4,24 miliona eura rashoda, a ostvareno 4,11 miliona, odnosno tri odsto manje”, precizirao je Đurović I dodao da je ukupna dobit bila 592,3 hiljade eura. Predsjednik Aleksandar Damjanović (SNP) kazao je da je interesantno da je Agencija prebacila u budžet 590 hiljada umjesto 700 hiljada po nalazu revizora, te da je neto efekat njihovog viška prihoda nad rashodima svega 150 hiljada, pa on zbog toga neće da šodrži izvještaj. Đurović je objasnio da se tu radi o razlici u metodologiji, jer su ostvarli dobit od 592,3 hiljade, koja je kroz Zakon o računovodstvu i bilanse iskazana na 713 hiljada. To je, naveo je, razlika u metodologiji jer revizori ne računaju sredstva koja su potrošena na investicije i stambene potrebe. Istakao je da je sve “čisto” i da je svaki iznos do centa tačan, što je i nezavisni revizor potvrdio. Poslanik Mladen Bojanić rekao je da je država u prošloj godini platila neke dugove iz 2009. koji su imali emiteri, kao što je IN teleizija, prema Agenciji u iznosu od 223 hiljade. Đurović je rekao da je Vlada preuzela obavezu da plati emitere, da to agencija nije tražila, ted a je to pomoć emiterima, a ne EKIP-u. Zoran Jelić (DPS) pitao je dokle se došlo sa ukidanjem rominga i da li se u Crnoj Gori plaća najskuplje roming, a Đurović je odgovorio da je do sada realizovano sve što je dogovoreno. “Sada predstoji da četiri države urade izmjene i dopune Zakona o elektronskim komunikacijama, a da regulatori i koordinaciono tijelo implementiraju te odredbe”, rekao je Đurović. Milutin Đukanović (DF) pitao je da li Agencija štiti javni interes, s obzirom na skupe usluge, posebno rominga, na šta je izvršni direktor EKIP-a Zoran Sekulić podsjetio da je Agencija jedini inicijator tog sporazuma, koji je sama pripremila i dala nadležnim ministarstvima na potpisivanje. “Inicirali smo formiranje koordinacionog tijela koje treba dalje da ide na implementaciju tog sporazuma, to nije lako sprovesti, radi se o prekograničnom elementu”, rekao je Sekulić. Na pitanje Veljka Zarubice (DPS) pitao je da li je Crnogorski Telekom u povlašćenom položaju u odnosu na druge operatere, Sekulić je odgovorio da taj operater ima prirodni monopol, a posao Agencije je da identifikuje takav položaj i preduzme određene regulatorne mjere, pri čemu je Agencija u skladu s tim i snizila cijene usluga. Odbor se danas nije izjasnio o predlozima zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema bankama i o imenovanju jednog člana Senata Državne revizorske institucije. (Mina biznis)
Prošao izvještaj EKIP-a
Portal AnalitikaIzvor

Predsjednik Savjeta EKIP-a Šaleta Đurović kazao je da je Agencija prenijela u budžet 332,56 hiljada eura, na ime planirane dobiti za prošlu godinu, pri čemu je racionalno upravljala resursim

“U prošloj godini ukupni planirani prihodi Agencije iznose 4,58 miliona, što je 5,2 odsto manje u odnosu na 2012. Planirano je 4,24 miliona eura rashoda, a ostvareno 4,11 miliona, odnosno tri odsto manje”, precizirao je Đurović I dodao da je ukupna dobit bila 592,3 hiljade eura.

Predsjednik Aleksandar Damjanović (SNP) kazao je da je interesantno da je Agencija prebacila u budžet 590 hiljada umjesto 700 hiljada po nalazu revizora, te da je neto efekat njihovog viška prihoda nad rashodima svega 150 hiljada, pa on zbog toga neće da šodrži izvještaj.

Đurović je objasnio da se tu radi o razlici u metodologiji, jer su ostvarli dobit od 592,3 hiljade, koja je kroz Zakon o računovodstvu i bilanse iskazana na 713 hiljada. To je, naveo je, razlika u metodologiji jer revizori ne računaju sredstva koja su potrošena na investicije i stambene potrebe. Istakao je da je sve “čisto” i da je svaki iznos do centa tačan, što je i nezavisni revizor potvrdio.

Poslanik Mladen Bojanić rekao je da je država u prošloj godini platila neke dugove iz 2009. koji su imali emiteri, kao što je IN teleizija,  prema Agenciji u iznosu od 223 hiljade. Đurović je rekao da je Vlada preuzela obavezu da plati emitere, da to agencija nije tražila, ted a je to pomoć emiterima, a ne EKIP-u.

Zoran Jelić (DPS) pitao je dokle se došlo sa ukidanjem rominga i da li se u Crnoj Gori plaća najskuplje roming, a Đurović je odgovorio da je do sada realizovano sve što je dogovoreno.

“Sada predstoji da četiri države urade izmjene i dopune Zakona o elektronskim komunikacijama, a da regulatori i koordinaciono tijelo implementiraju te odredbe”, rekao je Đurović.

Milutin Đukanović (DF) pitao je da li Agencija štiti javni interes, s obzirom na skupe usluge, posebno rominga, na šta je izvršni direktor EKIP-a Zoran Sekulić podsjetio da je Agencija jedini inicijator tog sporazuma, koji je sama pripremila i dala nadležnim ministarstvima na potpisivanje. 

“Inicirali smo formiranje koordinacionog tijela koje treba dalje da ide na implementaciju tog sporazuma, to nije lako sprovesti, radi se o prekograničnom elementu”, rekao je Sekulić.

Na pitanje Veljka Zarubice (DPS) pitao je da li je Crnogorski Telekom u povlašćenom položaju u odnosu na druge operatere, Sekulić je odgovorio da taj operater ima prirodni monopol, a posao Agencije je da identifikuje takav položaj i preduzme određene regulatorne mjere, pri čemu je Agencija u skladu s tim i snizila cijene usluga.

Odbor se danas nije izjasnio o predlozima zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema bankama i o imenovanju jednog člana Senata Državne revizorske institucije.

(Mina biznis)

Portal Analitika