Društvo

LGBTIQ centar: Otvoreni za sve ljude dobre volje

504Elmir-Djokovic
S
ocijalni centar, koji je početkom januara osnovao LGBT Forum progres, od sada funkcioniše kao samostalna, treća nevladina organizacija koja se bavi zaštitom prava i nuđenjem usluga ovoj kategoriji društva.

LGBTIQ centar: Otvoreni za sve ljude dobre volje
Portal AnalitikaIzvor

Do odvajanju od Foruma progres došlo je jer je, kako je Pobjedi rekao predsjednik Korisničkog savjeta LGBTIQ Socijalnog centra Elmir Đoković, opseg rada centra širok i obuhvata sadržaje koje do sada nijesu nudile organizacije sličnog usmjerenja.

"To je prije svega prostor za društveni, kulturni, naučni, edukativni i zabavni rad sa članovima LGBT zajednice u Crnoj Gori. U Okviru centra funkcioniše i savjet koji čine istaknuti članovi, prije svega visokoobrazovani intelektualci, koji su glavni kreatori većine programa koje nudimo LGBT zajednici i široj javnosti. Specifičnost naše djelatnosti, koja do sada nije nuđena članovima LGBT zajednice u Crnoj Gori, pionirski je projekat u našoj državi", kaže Đoković.

Centar je, kako ističe, otvoren za saradnju sa ostalim organizacijama i pojedincima koji su na to spremni. Ta saradnja za sada je ostvarena sa Američkim uglom u Podgorici, odakle se Centar snabdijeva literaturom i časopisima na engeskom jeziku, ali i novinskim redakcijama koje su im ustupile besplatna izdanja.

Jedini izvor finansiranja Socijalnog centra za sada je Savjet Evrope, preko čijeg projekta je i osnovan, i donacije članova zajednice. Nijedna državna institucija nije, kaže Đoković, ponudila bilo kakvu pomoć ili donaciju.

Predsjednik Korisničkog savjeta LGBTIQ Socijalnog centra napominje da ta organizacija od svog osnivanja nije bila otvorena isključivo za članove zajednice, već i građane koji su prijateljski orijentisani prema LGBT osobama.

"Veliki broj korisnika naših usluga i posjetilaca kulturnih i društveno -zabavnih dešavanja su svi građani, naročito naši prijatalji. Otvoreni smo za sve posjetioce i tu ne pravimo apsolutno nikakvu razliku. Svi ljudi dobre volje uvijek su dobrodošli ističe", Elmir Đoković.

On navodi da će Centar obogatiti sadržaj i da im je za to potrebna podrška društva.

"Nije nam cilj da budemo organizacija zatvorenog tipa, već suprotno, otvoreni za sve ljude dobre volje. Takav način rada nas čini i faktorom koji ruši predrasude o LGBT osobama. Prisustvo velikog broja ljudi van zajednice nam govori da smo na pravom putu", ističe Đoković.

(Pobjeda)

Portal Analitika