Abiznis

Dobit Plantaža pala 36 odsto

plantaze
K
ompanija Plantaže prošlu godinu je završila sa neto dobiti od 1,96 miliona eura, što je 36,3 odsto manje nego 2012.

Dobit Plantaža pala 36 odsto
Portal AnalitikaIzvor

Poslovni prihodi kompanije na kraju decembra prošle godine su, prema konsolidovanom izvještaju o poslovanju objavljenom na sajtu Montenegroberze, pali 12,8 odsto na 33,59 miliona eura.

Poslovni rashodi pali su 11,9 odsto na 30,21 milion eura, od čega se na troškove zarada, naknada i ostale lične rashode odnosilo 13,55 miliona eura.

Ukupna aktiva kompanije na kraju prošle godine iznosila je 128,55 miliona eura, 1,6 odsto više nego u uporednom periodu.

Akumulirani gubitak kompanije iznosi 2,84 miliona eura, a neraspoređena dobit 2,67 miliona eura.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iznosile su 5,99 miliona eura, a kratkoročna 21,42 miliona eura.

Najviše akcija Plantaža, 22,23 odsto, pripada Investiciono razvojnom fondu. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja PIO ima 21,49 odsto udjela u preduzeću, Societe Generale Montenegro banka 9,22 odsto, a Zavod za zapošljavanje 8,53 odsto.

Vlada ima 3,67 odsto akcija Plantaža, fondovi HLT i Trend 2,46 odsto, odnosno 1,17 odsto, dok su vlasnici 1,35 odsto udjela skriveni iza CK Zbirnog kastodi računa pet. (Mina business)

 

 

Portal Analitika