Abiznis

KHOV: Off Balance-u oduzeto pravo glasa

26kohv
K
omisija za hartije od vrijednosti (KHOV) donijela je rješenje kojim je kompaniji Off Balance oduzela pravo glasa po osnovu vlasništva nad akcijama koje predstavljaju kvalifikovano učešće u Društvu za upravljanje fondom Trend.

KHOV: Off Balance-u oduzeto pravo glasa
Portal AnalitikaIzvor

KHOV je, kako je navedeno u rješenju, naložila beogradskoj kompaniji Off Balance da otuđi dionice koje predstavljaju kvalifikovano učešće u Društvu za upravljanje investicionim fondom Trend, koja je januaru kupila na Montenegroberzi.

KHOV je kompaniji naložila i da isključivo preduzima radnje koje su neophodne za obavljanje tekućih poslova Društva za upravljanje investicionim fondom Trend.

Komisija je, uvidom u službenu evidenciju, utvrdila da Off Balance nije podnio zahtjev i samim tim nije ni dobio saglasnost regulatora za kupovinu kvalifikovanog učešća u Društvu, što je suprotno Zakonu o investicionim fondovima i Pravilima o bližim uslovima za izdavanje saglasnosti za kvalifikovano učesće u društvu za upravljanje.

Akcije je u januaru na Montenegroberzi prodala austrijska Hypo Alpe Adria banka.

(MINA-BUSINESS)

Portal Analitika