Abiznis
  • Portal Analitika/
  • Abiznis /
  • Izmjene Zakona: Jednostavnije i jeftinije procedure nabavki u oblasti energetike i saobraćaja, dokumentacija na portalima i važiće kopije

Izmjene Zakona: Jednostavnije i jeftinije procedure nabavki u oblasti energetike i saobraćaja, dokumentacija na portalima i važiće kopije

javneok
Važećim zakonom je predviđeno da naknadu za vođenje postupka plaća podnosilac žalbe, te da mu se naknada vraća ukoliko se u postupku po žalbi odluči u njegovu korist. Predloženim izmjenama i dopunama se ovo rješenje mijenja na način što se uplaćena naknada ne vraća podnosiocu žalbe, već, ukoliko je u postupku odlučeno u njegovu korist, obavezuje naručilac da mu trošak po tom osnovu, što znači da u konačnom troškove postupka snosi stranka čijom krivicom je iniciran žalbeni postupak.

Izmjene Zakona: Jednostavnije i jeftinije procedure nabavki u oblasti energetike i saobraćaja, dokumentacija na portalima i važiće kopije
Portal AnalitikaIzvor

 

Ministarstvo finansija pozvalo je zainteresovanu javnost da se uključi u Javnu raspravu o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Prema planu, okrugli sto o ovom zakonu biće održan 17.marta u Podgorici.

Prema nacrtu dostavljenom Portalu Analitika, ponuđači više neće dostavljati originalnu dokumentaciju nego kopije. Kod sklapanja ugovora ponuđači će donositi originalna dokumenta. Ako to ne učine, drugorangirani, ukoliko je ocijenjen kao povoljan, dobiće posao. Tenderska dokumentacija, koja je do sada bila relativno skupa, objavljivaće se na portalima naručilaca, što znači da se neće otkupljivati. Nadalje, nacrtom zakona je predviđeno da javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskog saobraćaja značajno pojednostavljuju i mogu se odmah obaviti od nekog kvalifikovanog ponuđača.

Izmirenje poreskog duga obavezan uslov: Obavezni uslov, kako se navodi u komentaru dokumenta, je u pogledu urednog izmirivanja obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa je cjelovito definisan na način što je propisana obaveza potvrđivanja da su ove obaveze uredno prijavljene, obračunate i izvršene kako na državnom tako i na lokalnom nivou.

- Takođe, preciziran je uslov u pogledu neosuđivanosti ponuđača za krivično djelo, kao i način dokazivanja ovog uslova, čime su otklonjene postojeće kontradiktornosti važećeg zakona u ovom pogledu. Odlukom o izboru najpovoljnije ponude odlučuje se o svim podnesenim ponudama tj. i ispravnim i neispravnim i najpovoljnijoj ponudi, s tim što ta odluka mora biti na odgovarajući način obrazložena po svim segmentima, kako bi bila razumljiva svim učesnicima u postupku javne nabavke i kako bi se njena zakonitost mogla ispitati i utvrditi u žalbenom postupku, piše u Nacrtu.

Efikasnije javne nabavke u oblasti energetike: Javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskog saobraćaja će se u potpunosti i na drugačiji način urediti.

-Suština predloženih izmjena i dopuna se ogleda u tome da se obezbijedi efikasnija nabavka roba, usluga i radova neophodnih za obavljanje relevantnih djelatnosti u navedenim oblastima, sa ciljem da se stolno otvotenim postupkom kvalifikacije ponuđača stvore uslovi da naručioci koji vrše relevantne djelatnosti mogu u svakom momentu da izvrše neophodne nabavke od značaja za kontinuirano i nesmetano obavljanje ovih djelatnosti.. U konačnom, predloženim iznjenama i dopunama se definišu postupci javnih nabavki koje naručioci mogu koristiti u ovim oblastima, kao i uspostavljanje kvalifikacionog sistema ponuđača kojim se u suštini i obezbjeđujeu postavljeni ciljevi koji se žele postići i očekuju sprovođenje posebne procedure javnih nabavki u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskog saobraćaja tj. djelatnosti od javnog interesa. Izmjene u pogledu radnji i odluka naručioca protiv kojih se može izjaviti žalba uslovljene su predloženim konceptom tenderske dokumentacije i načina njenog obezbjeđivanja, kao i predloženog koncepta odlučivanja o ispravnosti ponuda. Takođe, izmjenama i dopunama žalbe je omogućeno da se sve radne i odluke naručioca u postupku javne nabavke mogu pobijati kroz dvije žalbe tj. prvom žalbom kojom se mogu pobijati radnje i akti naručioca od pokretanja postupka javne nabavke do podnošenja ponuda i drugom žalbom kojom se mogu pobijati radnje, akti i odluke naručioca od prijema ponuda do okončanja postupka javne nabavke. Ovaj koncept ima niz prednosti, a naročito u pogledu izvjesnosti okončanja postupka i smanjenja trajanja propisanih procedura, a samim tim i ukupnog trajanja postupka javne nabavke, jer se eliminiše mogućnost prekida aktivnosti zbog izjavljene žalbe protiv svake radnje, akta ili odluke naručioca. Takođe, predloženo je skraćenje roka za žalbu sa 10 na osam dana, ali to skraćenje se praktično odnosi samo na poslednu radnu odnosno odluku naručioca koja se pobija konkretnom žalbom jer je u odnosu na sve prethodne radnje i akte koji se pobijaju tom žalbom rok značajno produžen, navodi seu dokumentu.

Sve plaća strana koja se žali: Važećim zakonom je predviđeno da naknadu za vođenje postupka plaća podnosilac žalbe prilikom podnošenja žalbe, te da mu se naknada vraća ukoliko se u postupku po žalbi odluči u njegovu korist. Predloženim izmjenama i dopunama se ovo rješenje mijenja na način što se uplaćena naknada ne vraća podnosiocu žalbe, već, ukoliko je u postupku odlučeno u njegovu korist, obavezuje naručilac da mu trošak po tom osnovu, što znači da u konačnom troškove postupka snosi stranka čijom krivicom je iniciran žalbeni postupak. Na ovaj način se uspostavlja ravnopravnost učesnika u postupku javne nabavke u ovom pogledu, zaključuje se u obrazloženju Nacrta.

P.Z.

Portal Analitika