Literatura

Poziv mladim piscima za rezidencijalni boravak u evropskim zemljama

1802slovendrustvo
C
entralno-evropska incijativa, u saradnji sa Udruženjem slovenačkih pisaca, objavila konkurs za stipendiranje rezidencijalnih boravaka namijenjenih književnicima, rečeno je Portalu Analitika iz Ministarstva kulture.

Poziv mladim piscima za rezidencijalni boravak u evropskim zemljama
Portal AnalitikaIzvor

Kako se ističe u pozivu za učešće, cilj ove inicijative je promocija mladih pisaca iz zemalja Centralne Evrope, koje još uvijek nisu članice Evropske unije. Konkurs je otvoren i za crnogorske književne stvaraoce.

Budući stipendisti će dobiti grant u iznosu od 5.000 eura za tromjesečni boravak u jednoj od zemalja članica CEI, po izboru kandidata. Takođe, stipendista će biti gost 29. Međunarodnog književnog festivala Vilenica, koji će biti organizovan od 3. do 7. septembra 2014. na različitim lokacijama u Sloveniji. Ime dobitnika biće objavljeno na konferenciji za novinare krajem avgusta, a stipendija će biti dodijeljena na svečanoj ceremoniji otvaranja Festivala Vilenica.

Prema propozicijama konkursa, pravo učešća imaju književnici do 35 godina starosti. Tromjesečni rezidencijalni boravak mora biti upriličen između 3. septembra 2014. i 3. septembra 2015. godine. Aplikacija mora da sadrži:

- Registracioni formular;

- CV kandidata na engleskom jeziku (do 1.800 karaktera bez razmaka);

- Kopiju važećeg ličnog dokumenta ili pasoša, sa jasno označenim datumom i mjestom rođenja, kao i državljanstvom kandidata;

- Bibliografiju kandidata na engleskom jeziku (do 3.600 karaktera bez razmaka);

- Opis projekta na kojem će raditi tokom tromjesečnog rezidencijalnog boravka, na engleskom jeziku (2.000 – 4.500 karaktera bez razmaka). Projekat mora biti književno djelo (nezavisno od žanra ili teme), a ne istraživački projekat;

- Potpisano pismo preporuke na engleskom jeziku (do 1.800 karaktera bez razmaka; pisma bez potpisa neće biti razmatrana).

Rok za dostavljanje prijava je 30. april, a treba ih dostaviti u zapečaćenoj koverti običnom poštom na adresu: Slovene Writers’ Association (Writer in Residence), Tomšičeva 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenia.

Za više informacija, zainteresovani mogu kontaktirati Udruženje slovenačkih pisaca, najkasnije 14 dana prije isteka roka za dostavljanje prijava, putem e-mail adrese: nana.vogrin@vilenica.si i broja faksa: 00386 1 42 16 430.

Na posebnim linkovima možete naći registracioni formular na engleskom jeziku i tekst konkursa na engleskom jeziku.

Foto: drustvo-dsp.si

Portal Analitika