Abiznis

Od aprila niže cijene telefonskih poziva u fiksnoj mreži Telekoma

1802telefon
C
ijene lokalnih, međumjesnih, međunarodnih i poziva ka mobilnim mrežama iz fiksne mreže Crnogorskog Telekoma biće smanjene u skladu sa rezultatima implementirane Metodologije troškovnog i odvojenog računovodstva, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Od aprila niže cijene telefonskih poziva u fiksnoj mreži Telekoma
Portal AnalitikaIzvor

Pošto je Telekom poboljšao efikasnost poslovanja i kvalitet mreže, Agencija je donijela riješenje da Crnogorski Telekom smanji cijene sledećih maloprodajnih usluga u fiksnoj mreži. Smanjenje cijena telefonskih poziva počeće da se primjenjuje od aprila ove godine.

Na ovaj način cijene telefonskih poziva iz fiksne mreže Crnogorskog Telekoma su znatno niže od prosjeka država regiona i Evrope.

U periodu od 7 do 19 časova cijena poziva biće smanjena sa 1,9 na 1,25 cent/min, što predstavlja smanjenje od 34 odsto.

Od 19 časova do 7 izjutra biće smanjena sa 0,95 na 0,90 cent/min, što predstavlja smanjenje od 5,2 odsto.

Cijena usluge međumjesnih poziva u periodu jakog saobraćaja biće smanjena sa 5 na 2,5 cent/min, što predstavlja smanjenje od 50 odsto.

Cijena usluge međumjesnih poziva u periodu slabog saobraćaja biće smanjena sa 2,5 na 1,75 cent/min, što predstavlja smanjenje od 30 odsto.

Cijena usluge poziva ka mobilnim mrežama u periodu jakog saobraćaja biće smanjena sa 19 na 14 cent/min, što predstavlja smanjenje od 26 odsto.

Cijena usluge međunarodnih poziva prema mobilnim mrežama regiona (Zona I) biće smanjena sa 27 na 25 cent/min, što predstavlja smanjenje od 7 odsto.

Cijena usluge međunarodnih poziva prema mobilnim mrežama Evrope (ZonaII) biće smanjena sa 38 na 28 cent/min, što predstavlja smanjenje od 26 odsto.

Cijena usluge međunarodnih poziva prema fiksnim mrežama za ostatak svijeta (Zona IV) biće smanjena sa 60 na 50 cent/min, što predstavlja smanjenje od 17 odsto.

Cijene usluge međunarodnih poziva prema mobilnim mrežama za ostatak svijeta (Zona IV) biće smanjena sa 85 na 75 cent/min, što predstavlja smanjenje od 12 odsto.

- Crnogorski Telekom je izvršio obavezu računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva za fiksne mreže, kako bi se utvrdilo da li su cijene veleprodajnih i maloprodajnih usluga troškovno orijentisane. Crnogorski Telekom je, shodno Metodologiji o računovodstvenom odvajanju i troškovnom računovodstvu sproveo propisani sistem troškovnog računovodstva na način i u rokovima propisanim metodologijom. Kroz prihvatanje sprovedenih aktivnosti Crnogorskog Telekoma na Projektu računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva i verifikaciju rezultata troškovnog modela, obezbijeđena je pouzdana podloga za proces regulacije cijena u fiksnoj mreži, navodi se u saopštenju EKIP-a.

Cijena mjesečne pretplate će ostati na postojećem nivou 5.97 eura, što je ispod prosjeka zemalja regiona (7.61 eura) i zemalja EU (15 eura), iako bi prema troškovnom modelu ona trebala biti povećana za 27 odsto.

Portal Analitika