Abiznis

Vlada: Redefinisano značenje pojma rizort i turističko naselje

vlada
V
lada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, utvrdila je Predlog Zakona o porezu na ugljovodonike, saopšteno je iz Vlade.

Vlada: Redefinisano značenje pojma rizort i turističko naselje
Portal AnalitikaIzvor

 

Predloženim Zakonom uvodi se novi fiskalitet i kreira politika oporezivanja dobiti od vađenja nafte i gasa iz ležišta, kao i dobiti od izgradnje ili korišćenja postrojenja i prateće opreme za proizvodnju, isporuku i transport nafte i gasa. Imajući u vidu da se radi o iskorišćavanju neobnovljivih prirodnih resursa, Vlada se opredijelila da ovim zakonom, kao lex specialisom, definiše poreski sistem u naftnoj industriji po modelu ekstra poreza, istovremeno stvarajući uslove za uspostavljanje dugoročnog i predividog sistema oporezivanja prihoda od ugljovodonika. Zakonom je definisana poreska stopa od 59 odsto, a ostvareni prihodi od oporezivanja upstreamaktivnosti će se rasporedjivati tako što će se u budžet Crne Gore usmjeravati 20 odsto, dok bi se 80 odsto izdvajalo u poseban fond za upravljanje ovim sredstvima, kojima će se u budućnosti finansirati razvojni projekti od nacionalnog interesa.U okviru procesa usklađivanja nacionalnog radnog zakonodavstva sa propisima Međunarodne organizacije rada i Evropske unije, Vlada je utvrdila Predlog Zakona o zaštiti i zdravlju na radu. Novim Zakonom predviđene su novine koje se, pored tehničkih mjera zaštite, odnose i na uvođenje komponente zdravlja zaposlenih i proširivanje obaveza i odgovornosti relevantnih subjekata u radnoj sredini. Istovremeno, njegovim donošenjem ispunjavaju se uslovi za podizanje kvaliteta i konkurentnosti tržišnog poslovanja, kao i za uključivanje Crne Gore na međunarodno tržište rada

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu, koji će doprinijeti kvalitetnijem uređenju oblasti pružanja usluga u turizmu i podizanju njihovog nivoa u skladu sa savremenim trendovima, uz veću pravnu sigurnost privrednih subjekata. Pored ostalog, inoviranim zakonskim odredbama redefinisano je pojmovno, a i suštinsko značenjerizorta i turističkog naselja, koji se zakonski pojedinačno uređuju kao jedinstvene funkcionalne cjeline u vlasništvu jednog pravnog subjekta i ne mogu biti predmet parcijalne podjele.

U sklopu operacionalizacije Zakona o budžetu za 2014. godinu, Vlada je donijela Odluku o zaduživanju i davanju garancija Crne Gore za 2014. godinu. Odlukom su definisane konkretne namjene, modeli i okviri zaduživanja i garancija koje može izdati Vlada u toku ove godine.

Polazeći od programskog opredjeljenja koje kao ključne zadatake postavlja dinamiziranje privrednih aktivnosti, ubrzan ekonomski rast i unapređenje kvaliteta života u Crnoj Gori, Vlada je danas usvojila informacije o prioritetnim razvojnim projektima iz oblasti saobraćaja, turizma, energetike i poljoprivrede. Informacije sadrže podatke o trenutnom statusu projekata, planiranim aktivnostima u tekućoj godini, kao i rokovima za njihovu realizaciju. U tom smislu, Vlada je odlučila da ubuduće, osim redovnih, po potrebi održava i posebne sjednice, koje će tematski biti posvećene detaljnoj analizi svih aspekata realizacije pojedinih kapitalnih razvojnih i reformskih projekata.

Pored ostalog, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Plan realizacije zaključaka Analize organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

 

Portal Analitika