Društvo

Traži naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih i budućih duševnih bolova

Zbog objavljivanja spiska o samoizolaciji državu tuže 163 osobe

Pred Osnovnim sudom u Podgorici do sada su protiv države podnijete 163 tužbe od strane fizičkih lica čija imena su objavljena u vrijeme kada im je Uprava za inspekcijske poslove rješenjem odredila samoizolaciju

Zbog objavljivanja spiska o samoizolaciji državu tuže 163 osobe Foto: Portal Analitika
DanIzvor

Podsjećanja radi, Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) je 21.3.2020. godine donijelo odluku o objavljivanju imena lica u samoizolaciji, a koju je Ustavni sud ukinuo odlukom od 23.7.2020. godine.

Tužbama se traži naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih i budućih duševnih bolova, radi povrede prava ličnosti, prava na privatnost, prava na zaštitu podataka o ličnosti i pravo na poštovanje ličnog i porodičnog života.

U većini predmeta određen je zastoj postupka do pravosnažnog okončanja postupka u predmetu ovog suda P.br. 3757/20, što je bio jedan od razloga neprihvatanja medijacije od strane države.

Portal Analitika