Društvo
  • Portal Analitika/
  • Društvo /
  • Zasijedao Savjet za prevenciju narkomanije: Unošenje droge u JU Kakaricka gora događalo se i ranije, korišćenje podataka o identitetu štićenika nedopustivo

Pozvali političke partije da aktuelna događanja ne koriste za sopstvene stranačke agende

Zasijedao Savjet za prevenciju narkomanije: Unošenje droge u JU Kakaricka gora događalo se i ranije, korišćenje podataka o identitetu štićenika nedopustivo

Ističe da je Savjet prepoznao riješenost svih u pomenutoj javnoj ustanovi da omoguće saradnju i boravak svim zainteresovanim osobama kojima je potrebna podrška bez bilo kakvih ograničenja ili diskriminacije, u skladu sa procedurama

Zasijedao Savjet za prevenciju narkomanije: Unošenje droge u JU Kakaricka gora događalo se i ranije, korišćenje podataka o identitetu štićenika nedopustivo Foto: Ima nas
Portal AnalitikaIzvor

Savjet za prevenciju narkomanije i drugih bolesti zavisnosti Skupštine Glavnog grada Podgorice povodom aktuelnih dešavanja u Javnoj ustanovi (JU) za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica usvojio je danas, bez glasova protiv, niz zaključaka koji se odnose na ovaj problem. 

Kako je saopštila predsjednica Savjeta Maja Miročević-Rotolo to tijelo upoznato je da unošenje droge u ustanovu nije jedinstven slučaj već se, kaže, to događalo i ranije. 

„Savjet je upoznat da je odnos između klijenta i ustanove zasnovan na saradnji i povjerenju a kada se oni naruše prekida se saradnja i obustavlja na period od pola godine. Savjet se upoznao sa pretpostavkom stručnih lica koji rade u ustanovi da je droga unijeta od strane korisnika. Svi učesnici diskusije založili su se za postrožavanje pravila i preduzimanju svih mjera i radnji koje doprinose smanjivanju rizika na najmanju moguću mjeru“, navela je ona.

Kako dodaje, Savjet je pozvao sve strukture u društvu, kao i organe upravljanja i rukovođenja u Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica da budu posvećeni i u svakoj situaciji doprinose očuvanju povjerenja javnosti i kredibiliteta gradske ustanove specijalizovane za tretman zavisnosti. 

„Savjet ocjenjuje da je politizacija ovog problemskog i programskog područja nedopustiva i poziva sve političke partije da aktuelna događanja ne koriste za sopstvene partijske agende ili druge interese“, kaže Miročević-Rotolo.

Kako navodi, Savjet je preporučio organu upravljanja i organu rukovođenja da se bez odlaganja unaprijede medijske strategije kao i kvalitet javnih nastupa i komunikacije. 

„Savjet ocjenjuje da korišćenje bilo kojih podataka o identitetu ranijih ili sadašnjih štićenika je nedopustivo, bez obzira da li se se neki od njih, ranije, i javno deklarisali, samoinicijativno, kao korisnici programa. Zaštita integriteta i ličnih podataka trebaju biti vodeći standard u radu rukovodstva ove specijalizovane gradske ustanove“, poručuje ona.

Ističe da je Savjet prepoznao riješenost svih u pomenutoj javnoj ustanovi da omoguće saradnju i boravak svim zainteresovanim osobama kojima je potrebna podrška bez bilo kakvih ograničenja ili diskriminacije, u skladu sa procedurama. 

„Uvažavajući značaj i ulogu civilnog društva, Savjet preporučuje organima upravljanja i rukovođenja JU da, kroz odgovarajuće formate, osnaže kvalitetni dijalog, komunikaciju, međusobno povjerenje i saradnju sa specijalizovanim NVO i o tome povratno informišu“, navodi Miročević-Rotolo.

U sklopu diskusije o aktuelnim dešavanjima, kako je navela, pomenuto je i pitanje korišćenja kapaciteta, pa je, shodno tome, Savjet uputio preporuku nadležnima u Glavnom gradu da se razmotre načini da se postepeno učini pristupačnijom novčana participacija korisnika u programima. 

Dodala je da je sedmočasovno zasijedanje i diskusiju pratilo i učešće medija i NVO, kako bi se, kaže, očuvala izgrađena reputacija ustanove i ista fokusirala na još uspješnije rezultate i zadovoljstvo korisnika programa.

Portal Analitika