Abiznis

Za rekonstrukciju i modernizaciju barske luke 22,57 miliona

Vlada je na listu prioritetnih uvrstila projekat temeljne rekonstrukcije i modernizacije Luke Bar, vrijedan 22,57 miliona eura; koji će biti finansiran iz budžeta EU u okviru investicionog plana za Zapadni Balkan, pišu Dnevne novine.

Za rekonstrukciju i modernizaciju barske luke 22,57 miliona Foto: bar tavel
Dnevne novineIzvor

“Svrha projekta je razvoj novih lučkih kapaciteta u sferi intermodalnog transporta, kao i prevoza putnika u skladu sa urbanističkim planom i razvojnim planovima Luke Bar, poštujući stvarne zahtjeve tržišta i principe održivog razvoja”, navodi se u kvartalnom izvještaju o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u EU, za period jul-septembar, usvojenom na prošloj sjednici.

Ukupna vrijednost projekta rekonstrukcije od 22,57 miliona eura odnosi se za četiri planirane komponente, uglavnom u sferi intermodalnog transporta.

Intermodalni transport je sistem koji podrazumijeva prevoz “od vrata do vrata” pod odgovornošću jednog prevoznika, odnosno operatora intermodalnog transporta, uz učešće najmanje dva vida transporta. Kombinovani transport je intermodalni transport kod koga se najveći dio puta realizuje željezničkim ili vodnim prevozom, a početno-završne operacije se obavljaju primjenom drumskih transportnih sredstava.

Integralni transport je pojam koji je prihvaćen i bio u upotrebi u Jugoslaviji nekoliko decenija. Pored transporta kontejnera, djelova vozila ili kompletnih vozila jednog vida transporta drugim vidom transporta, obuhvata i primjenu paletnih sistema.

Na potpuno istom fonu je Strategija razvoja pomorske privrede koja predviđa gradnju novog kontejnerskog terminala. U dokumentu, koji je Vlada usvojila ljetos, predviđa se da bi čitav posao morao biti završen do 2025. godine i da bi se kontejnerski terminal gradio na bazi koncesija i privatno-javnog partnerstva.

Crna Gora bi izgradnjom novog kontejnerskog terminala imala priliku da postane jedna od prvih luka Evrope za brodove koji dolaze iz Azije.

Portal Analitika