Politika

Za optužnice su neophodni čvrsti dokazi

Izvor

Ustavne reforme nijesu uslov za počinjanje pristupnih pregovora, ali će njihova finalizacija poslati pozitivni signal EU i demonstrirati posvećenost Crne Gore da sprovodi ambiciozne reforme i garantuje nezavisnost sudstva, kazao je u ekskluzivnom intervjuu za Portal Analitika Štefan File, komesar za proširenje i politiku proširenja Evropske komisije.

File naglašava da se od Crne Gore očekuje da započne sa efikasnim sprovođenjem zakona koje je usvojila i da se „uspostavi detaljna, pouzdana evidencija istraga, procesuiranja i presuda u slučajevima organiziranog kriminala i korupcije“. Evropski komesar je rekao da će naredni izvještaj EK o napretku Crne Gore biti ozvaničen u prvoj polovini godine i da će se „posebno baviti kontinuitetom napretka Crne Gore u sedam prioritetnih oblasti“. Uz to, EK je već počela pripreme za okvirne pregovore sa Crnom Gorom, a njihov prijedlog će biti dostavljen na vrijeme kako bi Evropski savjet, prema unaprijed određenom rasporedu, u junu donio svoju odluku. U pripremama se nije zadržala samo na prijedlogu okvira, već je određen i proces skrininga.

- Ovo je ključna faza priprema prije započinjanja pregovora, jer upravo ona čini osnovu predstojećih bilateralnih razgovora između EU i Crne Gore. Proces skrininga zajednički će sprovoditi EK i Crna Gora, a crnogorskoj administraciji biće dopušteno da se temeljno upoznaju sa postojećim zakonodavnim tijelom Evropske unije, i vlastitim kapacitetima demonstriraju sprovođenje skrining procesa – najavljuje File za Portal Analitika.

ANALITIKA: Kao Komesar za proširenje i politiku susjedstva Evropske komisije, kakav je Vaš utisak – da li je Crna Gora posvećena pripremama za pristupne pregovore? 

802file2vFILE: Moji utisci su pozitivni. Vidim posvećenost Crne Gore da ostane na istom putu reformi i pripremi se za pristupne pregovore. Pozdravljam imenovanje dosadašnjeg ambasadora pri Evropskoj uniji, Aleksandra Andrije Pejovića za Glavnog pregovarača, kao i nedavnu odluku da se oforme strukture za pregovore i započnu konsultacije širokog obima za nacionalni pregovarački tim.

Mora se nastaviti sa radom u tom pravcu, sve do formalnog započinjanja pristupnih pregovora.

 

ANALITIKA: Rekli ste da je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala jedan od najznačajnijih uslova koje Crna Gora mora da ispuni, u susret otvaranju pregovora sa Evropskom unijom. Da li to znači da je do juna neophodno podići neke nove optužnice za organizovani kriminal?

FILE: Zaista se mora nastaviti napredak zemlje, u susret odluci da se u junu započnu pregovori. Naročito se mora nastaviti napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Od Crne Gore se očekuje da započne sa efikasnim sprovođenjem onih zakona koje je nedavno usvojila, i da se uspostavi detaljna, pouzdana evidencija istraga, procesuiranja i presuda u slučajevima organiziranog kriminala i korupcije.

Nove optužnice treba podići samo u slučajevima kada postoje čvrsti dokazi na kojima one mogu biti zasnovane. Očekujemo od Crne Gore da na svim nivoima demonstrira rezultate svoje posvećenosti borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Siguran sam da će Crna Gora biti na nivou tog izazova. Evropska komisija će stalno, pažljivo pratiti napredak u ovoj oblasti, i pomagati zemlju u njenim naporima.

ANALITIKA: Da li je reforma sudstva kroz amandmane na Ustav Crne Gore neophodan uslov za počinjanje pregovora? Da li postoje još neki nepisani, nezvanični uslovi koje Crna Gora treba da ispuni prije nego što pregovori počnu? 

802file3vFILE: Ne postoje nikakvi nepisani uslovi – kriterijumi članstva u Evropskoj uniji su dobro poznati, a proces pridruživanja u potpunosti transparentan. Evropska komisija će u prvoj polovini godine predstaviti izvještaj, na osnovu koga će zemlje članice razmotriti napredak Crne Gore u implementaciji reformi, sa posebnim fokusom na oblast vladavine prava i osnovnih prava. Izvještaj će se posebno baviti kontinuitetom napretka Crne Gore u sedam prioritetnih oblasti koje joj je odredila Evropska komisija.

Zaokruživanje aktuelnih ustavnih reformi nije uslov za počinjanje pristupnih pregovora. Ipak, njegova finalizacija poslaće pozitivni signal i demonstrirati dalju istinsku posvećenost Crne Gore da sprovodi ambiciozne reforme i garantuje nezavisnost sudstva.

ANALITIKA: U zaključcima koji se navode u izvještaju Evropskog savjeta, Evropska komisija je pozvana da što prije kreira okvir za pristupne pregovore sa Crnom Gorom. Koji je rok za Evropsku komisiju da zaokruži taj okvir?

FILE: Evropski savjet je prošlog decembra odlučno pozvao Komisiju da predstavi prijedlog za okvirne pregovore sa Crnom Gorom. Mi smo već počeli neophodne pripreme u tom pravcu. Prijedlog će biti dostavljen na vrijeme, kako bi Savjet mogao da nastavi sa radom prema unaprijed određenom rasporedu, i u junu donese svoju odluku.

ANALITIKA: U skladu sa novim principom, Crna Gora će pristupne pregovore početi sa Poglavljima 23 i 24, koji se odnose na sudstvo, vladavinu prava i bezbjednost. Da li je Evropska komisija, sa svoje strane, spremna za ovaj posao? 

802file4vFILE: Uvjeravam vas da je Evropska komisija veoma dobro pripremljena za taj posao, i to ne samo zbog toga što je upravo završila pregovore sa Hrvatskom. Počeli smo sa pripremama za analitičko praćenje ova dva pomenuta poglavlja, koje će sprovoditi zakonodavno tijelo Evropske unije, odnosno za „skrining“, kako mi to nazivamo u EU žargonu. Ovo je ključna faza priprema prije započinjanja pregovora, jer upravo ona čini osnovu predstojećih bilateralnih razgovora između Evropske unije i Crne Gore. Proces skrininga zajednički će sprovoditi Komisija i Crna Gora. Administraciji u Crnoj Gori biće dopušteno da se temeljno upoznaju sa postojećim zakonodavnim tijelom Evropske unije, i vlastitim kapacitetima demonstriraju sprovođenje skrining procesa.

ANALITIKA: Kada je riječ o samom okviru za vođenje pregovore, Crna Gora će koristiti hrvatski model. Da li smatrate da je to dobar pristup, koliko je iskustvo Hrvatske dragocjeno i za Crnu Goru i za Evropsku komisiju?

FILE: Hrvatski model se pokazao kao uspješan. Mi ohrabrujemo Hrvatsku da podijeli svoja iskustva sa Crnom Gorom. Kao susjedna zemlja i uskoro 28. zemlja članica Evropske unije, Hrvatska može mnogo da ponudi, kada je riječ o najboljoj praksi i pregovaračkoj ekspertizi. Bio sam izuzetno zadovoljan kada sam saznao da je hrvatski Glavni pregovarač, Vladimir Drobnjak, nedavno posjetio Podgoricu, kako bi predstavio iskustva svoje zemlje iz procesa pregovora. Ovo je izuzetno korisno, ne samo za Crnu Goru, već i za Evropsku komisiju – naš novi pristup, koji ste upravo pomenuli, zasnovan je na onome što smo naučili tokom pregovora sa Hrvatskom.

Iznad svega, vjerujem da će pristup Hrvatske potvrditi sposobnost i posvećenost Evropske unije ka proširenju i u ovim turbulentnim vremenima. To će obezbijediti novi impuls i stimulisati Crnu Goru, kao i ostale zemlje Zapadnog Balkana, u njenim naporima na putu ka Evropskoj uniji.

Kristina JERKOV

Portal Analitika