Politika

Vuković: Vlada priprema novi zakon o položaju vjerskih zajednica

Izvor

Vuković je podsjetio da je Crna Gora potpisala vjerske ugovore sa islamskom, katoličkom i jevrejskom zajednicom, ali se nije uspjelo da na demokratski način bude sređen i regulisan odnos sa pravoslavnom zajednicom.

»U Crnoj Gori imamo problem jer je neregularno stanje kada je način ispoljavanja pravoslavne vjere u pitanju. Ovdje funkcioniše jedna crkva koja nije registrovana u Crnoj Gori, već u stranoj državi i samim tim ima status strane koja poosjeduje sve sakralne objekte koji pripadaju crnogorskom pravoslavlju«, rekao je Vuković agenciji MINA.

S druge strane, naveo je Vuković, postoji crnogorska pravoslavna crkava koja funkcioniše kao nevladina organizacija. »Postoji spor između te dvije crkve i to treba regulisati«, kazao je on.

Vuković je rekao da je planom rada Vlade, izvršne vlasti koju konstituišu DPS i Socijaldemokratska partija predviđeno da se uskladi pravni sistem Crne Gore sa novim Ustavom države.

Kako je pojasnio, predviđeno je da Vlada izađe pred parlament sa novim zakonom o položaju vjerskih zajednica i njihovom djelovanju i načinu funkcionisanja, koji će definicati jedno od osnovnih ljudskih prava a to je ispoljavanje vjerosipovjest.

Kako je pojasnio Vuković, dva su razloga za donošenje tog akta.

»Sadašnji Zakon je star, rješenja u njemu nijesu u skladu sa trenutkom u kom živimo. Takođe, daleko je postojeći Zakon od prakse evropskih i drugih demokratskih zemalja«, rekao je on.

S druge strane, dodao je, Crna Gora je definisala je svoj status kao pravna, i država koja nema svoju državnu religiju.

»Crna Gora je država koja sve vjerske zajednice tretira kao ravnopravne društvene subjekte u kojoj je ispoljavanje vjere slobodno i država to pravo štiti«, ukazao je Vuković

Prema njegovim riječima, u Vladi je napravljen«kostur« zakona o položaju vjerskih zajednica i njihovom djelovanju.

»Zato su i pozvani ljudi koji se time bave, kako bi nam dali sugestije u kojima će biti sadržano ono što je dobra praksa i međunarodni standard i preporuka iz određenih dokumenata Evropske unije«, rekao je Vuković.

On misli da je to dobro i da će pomoći da se odmah, u novom savezu parlamenta izabere nova vlada koja će nastaviti da radi na tom aktu. »Jer stanje u toj oblasti u Crnoj Gori daleko je od dobrog«.

Vijesti su danas objavile da su se DPS i Socijaldemokratska stranka obavezale novim koalicionim sporazumom da će se ozbiljno pozabaviti položajem Srpske pravoslavne crkve (SPC) u Crnoj Gori i imovinom registrovanom na njeno ime, ako osvoje vlast na parlamentarnim izborima.

Portal Analitika