Politika
  • Portal Analitika/
  • Politika /
  • Vukčević: Konačni rezultati lokalnih izbora u Podgorici nakon što Ustavni sud odluči o žalbama

"Opštinska izborna komisija će postupati isključivo u skladu sa zakonom"

Vukčević: Konačni rezultati lokalnih izbora u Podgorici nakon što Ustavni sud odluči o žalbama

Izborna komisija Glavnog grada je, u dosadašnjem radu, isključivo postupala u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika i sprovodila sve izborne radnje u rokovima koje je utvrdio taj zakon, kazao je predsjednik OIK Podgorica Veselin Vukčević.

Vukčević:  Konačni rezultati lokalnih izbora u Podgorici nakon što Ustavni sud odluči o žalbama Foto: Ilustracija
Portal AnalitikaIzvor

“Naglašavam da su organima za sprovođenje izbora, rokovi utvrđeni u časovima, kako bi se obezbijedilo efikasno sprovođenje svih izbornih radnji i zaštita eventualno povrijeđenog biračkog prava. Takođe, pravna zaštita koja je zakonom obezbijeđena kod organa za sprovođenje izbora, zbog moguće povrede biračkog prava u toku izbora, ostvarivana je u rokovima koje propisuje Zakon o izboru odbornika i poslanika (odredbe čl. 106 do 111)”, naveo je Vukčević.

 Kako dodaje, poštujući propisane rokove, Izborna komisija Glavnog grada je utvrdila privremene rezultate izbora, a nakon toga odlučila po podnijetim prigovorima, donijela rješenja i dostavila ih podnosiocima prigovora. Takođe, zbog hitnosti postupka koji je vođen po prigovorima protiv rješenja Izborne komisije Glavnog grada, blagovremeno su dostavljali spise predmeta Državnoj izbornoj komisiji, kako bismo u propisanim rokovima omogućili i njihovo postupanje. 

“Danas sam od strane Državne izborne komisije obaviješten da je 14 podnosilaca prigovora nezadovoljno rješenjima Državne izborne komisije, iskoristilo svoje zakonsko pravo i podnijelo žalbe Ustavnom sudu Crne Gore, radi zaštite biračkog prava, kod tog Suda. To znači da je, podnošenjem ovih žalbi,postupak zaštite biračkog prava izmješten kod Ustavnog suda Crne Gore, odnosno da je uspostavljena nadležnost tog suda propisana odredbom člana 149 stav 1 tačka 7 Ustava Crne Gore. 

Navedenom odredbom Ustava je utvrđena nadležnost Ustavnog suda da odlučuje o izbornim sporovima i sporovima u vezi sa referendumom koji nijesu u nadležnosti drugih sudova. Postupak odlučivanja po žalbama podnijetim Ustavnom sudu, radi zaštite biračkog prava, razrađen je Zakonom o Ustavnom sudu, u Poglavlju III. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM I PRAVNO DEJSTVO NJEGOVIH ODLUKA, Potpoglavlje 7. Postupak odlučivanja o izbornim sporovima i sporovima u vezi sa referendumom (odredbe čl.97-104).Navedenim odredbama Zakona o Ustavnom sudu, rokovi za postupanje suda i drugih organa u vezi podnijetih žalbi zbog povrede prava u toku izbora, takođe su propisani u časovima”, NAVODI Vukčević u saopštenju.

 Dakle, kako ističe, sistem pravne zaštite biračkog prava u Crnoj Gori, kod organa za sprovođenje izbora, uspostavljen je Zakonom o izboru odbornika i poslanika (odredbe čl.106 do 111), dok je pravna žaštita kod Ustavnog suda utvrđenaUstavom Crne Gore(član 149 stav 1 tačka 7), apostupak odlučivanja po žalbikod togSuda razrađen Zakonom o Ustavnom sudu (odrebe čl.97 do 104). 

 “Prema tome, prilikom utvrđivanja konačnih rezultata lokalnih izbora u Glavnom gradu, održanih 23. oktobra 2022.godine, Izborna komisija Glavnog grada i njen predsjednik, će kao i do sada, postupati u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, konkretno odredbomčlana 98 stav 1, kojom je propisano da opštinska izborna komisijautvrđuje konačne rezultate izbora za odbornike u roku od 12 časova od konačnosti ili izvršnosti odluka donešenih po žalbi. Svako postupanje suprotno pomenutom zakonu, značilo bi ulazak u zonu krivične odgovornosti”, poručio je Vukčević.

Portal Analitika