Politika

Predsjednik Izborne komisije Glavnog grada odgovorio na zahtjev članova

Vukčević: Nijesu se stekli uslovi za utvrđivanje konačnih rezultata izbora u Podgorici

Predsjednik Izborne komisije glavnog grada Veselin Vukčević je u dopisu upućenom članovima te komisije saopštio da se nijesu stekli zakonski uslovi za utvrđivanje konačnih rezultata lokalnih izbora u Podgorici održanih 23. oktobra.

Vukčević: Nijesu se stekli uslovi za utvrđivanje konačnih rezultata izbora u Podgorici Foto: Gradski portal
Portal AnalitikaIzvor

Članovi Izborne komisije Glavnog grada Nikola Terzić, Radosav Jokić, Marko Mihailović, Željko Vujotić, Dragan Pelević, Janko Odović, Ljiljana Jokić Kapa i sekretar Vladimir Vujović uputili su juče zahtjev Vukčeviću da sazove sjednicu za juče u 15 sati.

Vukčević je u dopisu naveo i da zahtjev za sazivanje sjednice te komisije ne ispunjava uslove iz člana 11 stav 1 Poslovnika o radu komisije.

„Polazeći od navedeni zakonske odredbe, Državna izborna komisija, po pitanju utvrđivanja konačnih rezultata izbora u slučaju kad je kod Ustavnog suda pokrenut postupak, mišljenjem broj 522/22 od 26. 10. 2022.godine, zauzela jasan stav da se konačni rezultati izbora ne mogu proglasiti dok Ustavni sud ne odluči po žalbama. Prema tome, obavještavam članove Komisije da se nijesu stekli navedeni zakonski uslovi za utvrđivanje konačnih rezultata za izbor odbornika u Skupštini Glavnog grada Podgorica održanih dana 23. 10. 2022.godine, kako je to traženo vašim zahtjevom od 7. novembra 2022. godine“, navedeno je u dopisu Vukčevića.

Što se tiče zahtjeva za sazivanje sjednice, Vukčević je rekao da ne ispunjava uslove iz člana 11 stav 1 Poslovnika o radu Komisije.

„Naime, navedenom odredbom je propisano da sjednicu Komisije saziva i dnevni red predlaže predsjednik Komisije, kada postoji potreba za njenim radom, po sopstvenoj inicijativi ili na zahtjev najmanje tri člana stalnog sastava Komisije. Kako su zahtjev za sazivanje sjednice od 7. novembra, potpisala samo dva od ukupno pet članova stalnog sastava, dok su preostalih pet potpisnika opunomoćeni predstavnici podnosilaca izbornih lista, koji su u smislu člana 26 Zakona o izboru odbornika i poslanika, članovi proširenog sastava, jasno je da nijesu ispunjeni uslovi iz Poslovnika, za sazivanje sjednice“, obrazložio je Vukčević.

Prema njegovim riječima, osim što bi protivpravno utvrđivanje konačnih rezultata izbora prije donošenja konačnih ili izvršnih odluka Ustavnog suda predstavljalo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja iz člana 416 Krivičnog zakonika Crne Gore, jasno je, ističe Vukčević, da je zahtjev za sazivanje sjednice, sa tim ciljem, upućen radi podstrekavanja na izvršenje tog krivičnog djela.

„Odredbom člana 24 stav 1 Krivičnog zakonika je propisano da ko drugog sa umišljajem podstrekne da učini krivično djelo, kazniće se kao da ga je sam izvršio. Stavom 2 istog člana propisano je da ko drugog sa umišljajem podstrekava na izvršenje krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna, a djelo ne bude ni pokušano, kazniće se kao za pokušaj krivičnog djela. Iz navedenog proizilazi da podnošenje navedenog zahtjeva predsjedniku Komisije da sazove sjednicu na kojoj bi se utvrdili konačni rezultati suprotno zakonu, predstavlja dovoljan osnov za podnošenje krivične prijave“, zaključeno je u njegovom dopisu.

Portal Analitika