Društvo

Voz neprebola: Skupština da ispita sve okolnost nesreće kod Bioča

Izvor

Iz te NVO traže i da bude ispitan rad Vlade i cijelog sistema izvršne vlasti kao i zašto nije transparentno raspolagano novcem sa računa humanitarne pomoći. Oni traže i da se ispita zašto nije zakonom zaštićena humanitarna pomoć pa "sudovi ne mogu suditi onima koji ne daju pomoć svima jednako, niti se mogu kontrolisati oni koji sa njom raspolažu".

U zahtjevu se navodi da se predstavnici Voza neprebola obraćaju klubovima poslanika i Skupštini Crne Gore u ime, kako navode, 47 poginulih, više od 200 povrijeđenih i onih koji su sudbinski vezani za Željezničku nesreću na Bioču 23. januara 2006 godine.

"Tražimo od vas da zahtjev prihvatite, pokrenete i podržite sa ostalim prestavnicima naroda Crne Gore bez obzira na političke, vjerske, opozicione, pozicione i ostale različitosti a radi sprečavanja onih, koje vi kao narodni predstavnici birate i razrješavate, da ostave istorijsku mrlju na najvećoj narodnoj nesreći novijeg doba Crne Gore", kaže se u zahtjevu u koji je agencija Mina ima uvid.

Zbog nesreće kod Bioča mašinovođa Slobodan Drobnjak osuđen je na šest godina zatvora, dok je 11 zaposlenih u Željeznici Crne Gore oslobođeno odgovornosti za tu nesreću.

Iz Voza neprebola traže da bude ispitano zašto je nivo odlučivanja o krivici bio stepenovan kao najniži i ukazuju da ima primjera u sudskoj praksi, da je za niže oblike krivične odgovornosti stepen odlučivanja bio viši.

Traži se da bude ispitano zašto su istražni organi dozvolili okrivljenima da u toku istrage budu na slobodi i mogućnost da utiču na tok istrage. U toj NVO ističu da je okrivljeni imao nalaz vještaka prije nego ga je imao sud.

"Zašto je u sudskom postupku dozvoljeno vještacima koji su kolege okrivljenih da daju nalaze, a do momenta nesreće su radili na istim poslovima i lično se poznaju. Zašto su vještaci ostali u postupku kad je osporavan njihov legitimitet", kaže se u inicijativi.

Iz te NVO traže da bude ispitano zašto je prihvaćeno jedno od podijeljenih mišljenje vještaka kao istina, kad je ekspertski nalaz doktora Kostića izdvojen po njegovoj odluci od nalaza vještaka čiji je legitimitet osporavan a mišljenje uvaženo.

"Zašto je postupak obilovao procesnim greškama radi produženja istog a sve u cilju smirivanja javnog mnjenja a ne radi istinitijeg zaključivanja - što potvrđuje sudska praksa u djelu dužeg ustanovljavanja činjenica u manje složenim predmetima. Zašto su prihvaćeni za istinu falsifikati, na primjer zapisi sa isječenim sadržajima, planovi radova, atesti ispravnosti, a nijesu istražene ni okolnosti oko uništenja zapisa koji su morali postojati", navodi se u inicijativi.

Traži se da bude ispitano zašto nije proširivan postupak za nova krivična djela za koja se u postupku saznalo kao i zašto su sudije u postupku odlučivale na više nivoa odlučivanja i ukazuju na sudiju Radula Kojovića.

Iz Voza neprebola traže da bude ispitano zašto vrh sudske vlasti tokom šest godina nije odgovorio, ni na jedan, osim na poslednji zahtjev te NVO. Traži se i da bude ispitan rad Tužilačkih organa kao i Vrhovnog državnog tužioca.

Iz te NVO traže da bude ispitano zašto je zbog profesionalno postavljene optužnice tužilac Veselin Vučković maknut sa predmeta da bi napredovao u službi kao da slučaj nesreće kod Bioča nije značajan predmet.

Ukazuje se da su kasniji tužioci u potpunosti odustali od stavova Vučkovića i prihvatili sve suprotno od onoga što je on tražio, pa čak i njegov stav i podršku nalazima vještaka eksperta Kostića, a usmjerili ka osporavanim vještacima.

Traži se i da bude ispitano zašto nije proširivana optužnica za nova krivična dijela za koja se u postupku saznalo.

"Zašto vrh tužilačke organizacije na čelu sa Vrhovnom državnom tužiteljkom tokom ovih šest godina nije odgovorio ni na jedan naš zahtjev, osim konstatacije sa nivoa tužiteljke Klikovac na kraju izgubljenog drugo stepenog postupka da nema tužilaštvo daljeg interesa u postupku koji bi sigurno spriječio mnogo navedenog",kaže se u inicijativi.

Traže da bude ispitan rad sudija i Presjednika Ustavnog suda kao i zašto je ustavna žalba Voza neprebola čekala više od godinu da bude riješena i ukazuje da je tek nakon razgovora sa presjednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom došla na red i riješena negativno.

Ukazuje se da je sudija izvjestilac Fetija Međedović saopštila da je sud utvrdio da je ustavna žalba nedopuštena, jer su je podnijele osobe koje nijesu bile stranka u postupku pred redovnim sudovima. Ona je navela da oštećeni nemaju aktivnu legitimaciju za podnošenje ustavne žalbe, a utvrđeno je i da podnosilac ustavne žalbe u ime oštećenih osporava krivični postupak.

U Vozu neprebola traže i da bude ispitan rad Vlade i cijelog sistema izvršne vlasti i pitaju se zašto su za njih koji su premet odluka Vlade svi podaci koje traže tajna.

Podsjeća se da su pred Upravnim sudom tužili Vladu Crne Gore, odnosno njen Generalni sekretarijat, jer im je onemogućeno dobijanje odluka i zapisnika sa sjednice Vlade od 17. februara 2006 god. i 18. januara .2007.

Navodi se da je ta odluka donijeta sa obrazloženjem da dokumenta imaju stepen tajnosti povjerljivo i strogo povjerljiva a da je taj stepen tajnosti dao predstavnik Ministarstva zdravlja.

U Vozu neprebola se pitaju zašto nijesu dostupni spiskovi svih poginulih i povrijeđenih u nesreći niti socijalni kartoni porodica.

"Zašto je bilo zloupotreba i obmana od ovlaštenih lica željeznice pri sklapanju vansudskih i sudskih poravnanja. Zašto je bilo nepoštovanja od strane ovlaštenih komisija stepena povreda i razlike u odnosu na sudske presude a sve oko isplate nadoknada Ministarstva zdravlja", kaže se u inicijativi te NVO.

Oni se pitaju zašto nije transparentno raspolagano novcem sa računa humanitarne pomoći, i zašto nijedan organ nezavisne revizije, mimo ministarstva finansija i Vlade, nije izvršio reviziju odnosno ustanovio ukupan prihod i razliku u odnosu na podijeljenu pomoć.

"Zašto nije zakonom zaštićena humanitarna pomoć pa sudovi ne mogu suditi onima koji ne daju pomoć svima jednako, niti se mogu kontrolisati oni koji sa njom raspolažu", navodi se u inicijativi.

Uz inicijativu kao prilozi dostavljeni su zapisnik sa sastanka predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice sa predsatvnicima Voza naprebola, odgovor Medenice na zahtjeve te NVO i saopštenje sa sjednice Ustavnog suda.

foto: barinfo.co.me

Portal Analitika