Društvo

JP Nacionalni parkovi Crne Gore

Vlada za direktorku postavila Kljajević koja je 2019. bila pripravnica

Nova direktorica Nacionalnih parkova Crne Gore Jelena Kljajević nema uslove za obavljanje ove funkcije koje su propisane Statutom Javnog preduzeća za nacionalne parkove i i Pravilnikom o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta, jer su za tu funkciju neophodne tri godine radnog iskustva, koje imenovana nema.

Vlada za direktorku postavila Kljajević koja je 2019. bila pripravnica Foto: Foto: DNP
Portal AnalitikaIzvor

Vlada Crne Gore imenovala je Kljajević za direktoricu JP NPCG 29. decembra 2020. godine mimo Statuta i Pravilnika o sistematizaciji.

Prema podacima dostupnim na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Kljajević se nalazi na spisku povezanih poslodavaca i visokoškolaca za program stručnog osposobljavanja za 2019. godinu. 

Na spisku objavljenom u novembru 2018. godine stoji da je Kljajević iz Bijelog Polja, sa studijskog programa pravo i prosječnom ocjenom 6,82 dodijeljena poslodavcu Dejanu Kruniću, advokatu.

Kljajević je studije završila na beogradskom fakultetu Union Nikola Tesla 23. oktobra 2018. godine.

Statut JP Nacionalni parkovi Crne Gore i unutrašnji pravilnik tog preduzeća propisuju da su za poziciju direktora neophodne tri godine radnog iskustva.

Shodno Članu 20 Zakona o radu ugovor o radu može da zaključi lice koje ispunjava opšte uslove predviđene ovim zakonom i posebne uslove predviđene zakonom, drugim propisima i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Kljajević je učlanjena u Demokratsku narodnu partiju Milana Kneževića, u kojoj je do stupanja na funkciju bila odbornica u Skupštini Opštine Bijelo Polje. 

Portal Analitika