Abiznis

Vlada rješava konfuziju oko otpremnina za radnike KAP-a

Izvor

Predsjednik Sindikata KAP-a, Zoran Milošević, kazao je da je jutros na sastanku sa upravom KAP-a dogovoreno da se sa Vladom riješe sporni iznosi pojedinih otpremnina.“Očekujem da ćemo uskoro razgovarati sa ministrom ekonomije, Brankom Vujovićem i njegovim pomoćnikom, Draganom Kujovićem”, saopštio je Milošević agenciji Mina-business.

Iz Sindikata su nedavno kazali da je korekcija iznosa otpremnina u primarnom dijelu KAP-a izazvala konfuziju među zaposlenima.U Sindikatu smatraju da je uprava radnicima ponudila pojedinačne iznose otpremnina ne uvažavajući godine starosti kao osnovni kriterijum, nego godine radnog staža. Milošević je dodao da je danas nastavljeno potpisivanje socijalnog programa, ali da to rade samo zaposleni kojima nije korigovan iznos otpremnine.

U KAP-u je potpisivanje Sporazuma o dobrovoljnom raskidu radnog odnosa počelo sa prekidima, jer je tekst tog dokumenta mijenjan dva puta.Za socijalni program mogli su se prijaviti zaposleni koji imaju manje od 12 godina radnog staža do sticanja prava na penziju, a nadoknade će biti jednake za radnike KAP-a, Prerade, Kovačnice, Fabrike aluminijuma Kolašin i Rudnika boksita, i iznosiće između šest i 15 hiljada eura. Prosječni iznos otpremnine po zaposlenom je 13 hiljada eura.Crnogorska Vlada obezbijedila je pet miliona eura za socijalni program za radnike KAP-a i Rudnika boksita, a novac je uplaćen na poseban račun Crnogorske komercijalne banke.

Portal Analitika