Abiznis

Vlada osim socijale, oslobodila taksa na brojilo i vlasnike primarnih stambenih objekata

Izvor

Iz Ministarstva finansija je Portalu Analitika objašnjeno da je riječ o proširenju korisnika koji se oslobađaju od takse na brojilo jer će takse od jednog eura biti oslobođeni vlasnici stambenih objekata u kome stanuju.

- Vlasnici primarnih stambenih objekata, oslobođenje od plaćanja takse na tarifno brojilo, ostvaruju podnošenjem izjave o svojini na primarnom stambenom objektu. Pri tome, vlasnik primarnog stambenog objekta podnosi operatoru distributivnog sistema električne energije u mjestu svog prebivališta, uz kopiju računa za utrošenu električnu energiju i kopiju lične karte. Primarnim stambenim objektom, smatra se stambeni objekat u kojem stanuje vlasnik koji ima prebivalište u mjestu u kojem se nalazi taj stambeni objekat, odnosno stan, navodi se u Uredbi.

Povraćaj više plaćene takse korisniku prava na oslobođenje vrši se umanjenjem narednog mjesečnog računa za utrošenu električnu energiju, nakon dostavljanja potrebne dokumentacije.

- Korisnici prava iz socijalne zaštite, oslobođenje od plaćanja takse na tarifno brojilo, ostvaruju na osnovu podataka iz evidencije korisnika prava iz socijalne zaštite, navodi se u Uredbi. To praktično znači da će takse na brojilo plaćati vlasnici dva ili više stambenih objekta, podstanari,  kao i oni korisnici koji u svom stambenom objektu imaju veći broj električnih brojila.

Taksa na brojilo od jednog eura će stići na julskom računu.

Portal Analitika