Društvo

Vlada: Obezbijeđen pravni okvir za formiranje vojno obavještajne službe

Izvor

Nova zakonska rješenja, usklađena sa savezničkim standardima, otvoriće mogućnost za razmjenu prikupljenih vojno obavještajnih informacija i podataka sa partnerskim oružanim snagama, što je posebno značajno zbog učešća jedinica Vojske Crne Gore u mirovnim misijama u inostranstvu. Zakonom je predviđeno formiranje posebne organizacione jedinice za vojno-obavještajne poslove u okviru Ministarstva odbrane, koja će imati i obavezu da obezbijedi adekvatnu civilnu kontrolu ovih poslova u Vojsci, njihovo usmjeravanje i nadgledanje. Vlada je danas usvojila Predlog prioritetnih projekata u oblasti izgradnje komunalne infrastrukture čija realizacija je predviđena u 2012. godini. S obzirom da realizacija aktivnosti predviđenih strateškim planskim dokumentima u oblasti vodosnabdijevanja, upravljanja otpadom i otpadnim vodama iziskuje izuzetno visoka ulaganja u dužem periodu, bilo je neophodno utvrditi listu prioriteta za narednu godinu. Vlada će u izgradnji projekata pomoći lokalnim samoupravama, a njihovo finansiranje obezbijeđeno je sredstvima iz budžeta, pretpristupnih fondova EU i kredita Evropske investicione banke, Svjetske banke i KfW banke.

Portal Analitika