Društvo

Vlada: Ispunili smo sve pravno utemeljene zahtjeve invalida rada

Izvor

Televizija Crne Gore javila je večeras da su se invalidi rada nakon razgovora vratili u Bijelo Polje, ostavljajući Vladi rok od šest mjeseci da ispuni njihove zahtjeve.

Vlada je na današnjoj sjednici razmotrila Informaciju o pregovorima sa predstavnicima invalida rada, uz ocjenu da se o njihovom statusu vodilo računa još prilikom donošenja izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 2010. godine, kada je invalidima rada sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, koji primaju privremenu naknadu od Fonda PIO, omogućeno računanje staža osiguranja do 2014. godine, a invalidima II kategorije, koji rade sa polovinom radnog vremena, da im se staž osiguranja računa kao da rade puno radno vrijeme, takođe do 2014. godine.

- Dalji zahtjevi za poboljšanje statusa invalida rada, razmatrani su u kontinuitetu od sredine 2011. godine, kroz pregovore sa predstavnicima invalida rada iz Bijelog Polja.

Kao rezultat ovih pregovora, postignut je dogovor da se, prilikom naredne izmjene i dopune Zakona o PIO, invalidima rada i zaposlenim invalidima II kategorije koji rade sa polovinom radnog vremena obezbijedi kontinuitet navedenih prava i nakon 2014. godine, bez daljeg vremenskog ograničavanja. Takođe je postignut dogovor da Radna grupa za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju, u čijem sastavu su dva predstavnika invalida rada, nastavi sa radom i tokom drugog kvartala, u skladu sa Programom rada Vlade, i predloži Vladi izmjene i dopune pomenutog zakona, koje će uključiti i poboljšanja statusa nezaposlenih invalida rada koji ne primaju nikakvu novčanu naknadu ili je primaju u iznosu od 33 eura – ističe se u Vladinom saopštenju.

Tokom pregovora, potvrđen je pozitivan učinak Fonda rada u pogledu realizacije zahtjeva invalida rada za isplatom otpremina. Fond rada je od jula 2011. godine, prema dostavljenim zahtjevima Udruženja invalida rada, pojašnjava se u saopštenju, izvršio isplatu otpremnina u iznosu od po 1.926 eura za 132 invalida rada. U skladu sa Zakonom o Fondu rada, Fond će u okviru redovnih aktivnosti nastaviti sa realizacijom svih osnovanih zahtjeva invalida rada.

- U skladu sa zahtjevima predstavnika invalida rada, korisnicima privremene naknade kod Fonda PIO omogućeno je kreditno zaduživanje kod poslovne banake na rok do 24 mjeseca. Takođe je ispunjen zahtjev u pogledu subvencija računa za električnu energiju.

U saopštenju se dodaje da su predstavnici invalida rada obustavu protesta uslovili propisivanjem posebnih, povoljnijih uslova za ostvarivanje prava na penziju, kao i  povoljnijeg načina određivanja njene visine.

- Iako navedeni zahtjevi nijesu u skladu sa sistemom penzijskog i invalidskog osiguranja i negativno bi uticali na održivost penzijskog sistema, predstavnici Vlade su saopštili da se oni mogu razmatrati kada se budu vršile naredne izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – zaključuje se u saopštenju.

Portal Analitika