Društvo

Reagovanje Maje Miličković

„Vlada i Mrdak kupuju vrijeme“

Državni sekretar u u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Danilo Mrdak tek nakon mog zahtjeva za slobodan pristup informaciji se sjetio da ne može da radi na dva mjesta, provodi osmočasovno radno vrijeme na dva mjesta i prima dvije plate, kazala je Maja Miličković, profesorica italijanskog jezika i književnosti građanska aktivistkinja iz Podgorice

„Vlada i Mrdak kupuju vrijeme“ Foto: Privatna arhiva/Pobjeda
Portal AnalitikaIzvor

Njeno reagovanje prenosimo u cjelosti:

Prema današnjem pisanju Pobjede, Mrdak je zatražio od Univerziteta Crne Gore da mu po hitnom postupku odobre zaključivanje aneksa ugovora o radu, kako bi njegov radni odnos na fakultetu mirovao, a potom mogao nesmetano da obavlja poslove vladinog državnog sekretara. 

Stručnjaci iz radnog prava su već ocijenili da je takav zahtjev bez osnova.

Mrdak tražio hitno zamrzavanje statusa profesora Mrdak tražio hitno zamrzavanje statusa profesora Mrdak tražio hitno zamrzavanje statusa profesora Mrdak tražio hitno zamrzavanje statusa profesora
1
Mrdak tražio hitno zamrzavanje statusa profesora
12.02.2021 08:34


Da pokuša da konačno uredi svoj radni status po pozitivnim propisima Crne Gore, Mrdak se odlučio tek nakon mjesec i po dana od kada je odluka o imenovanju za vladinog državnog sekretara objavljena u “Službenom listu Crne Gore” i nakon mog zahtjeva za slobodan pristup informacijama kojim sam se intersovala za njegov radni status na Prirodno-matematičkom fakultetu. Do danas, PMF nije realizovao zahtjev a već je prekršio i član 20 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Prirodnomatematički fakultet i Univerzitet Crne Gore ne samo da afirmišu netransparentnost, već očigledno prikrivaju ovu pojavu i kupuju vrijeme kako bi se ispravili nedostaci i otklonilo kršenje propisa.

Danas sam pozvala Upravu za inspekcijske poslove da povodom ovog slučaja reaguje po službenoj dužnosti. Tražila sam od Uprave da utvrdi:

Gdje Mrdak ima zasnovan radni odnos i da li ga obavlja u skladu sa pozitivnim propisima, poštujući radno vrijeme kod poslodavca Univerzitet Crne Gore; 

Postoji li zakonski osnov da Mrdak boravi u službenim prostorijama Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, ukoliko tu nije zaposlen, da kontaktira medije u svojstvu državnog sekretara, vrši raspodjelu zadataka zaposlenima u tom organu, učestvuje na službenim sastancima i događajima, održava konferencije, zakazuje sastanke, potpisuje službena pisma; 

Da li Mrdak radom na dva radna mjesta istovremeno, kod dva različita poslodavca, može primati i dva lična dohodka;

Da li je zahtjev Danila Mrdaka, upućen nakon više od mjesec dana od imenovanja u Vladi, da mu miruje status na Univerzitetu dok obavlja dužnost u Vladi u skladu sa pozitivnm propisima iz oblasti rada;

Da li ima propusta u radu dekana PMF i rektora UCG, konkretno u domenu poštovanja propisa o radu i tolerisanja činjenice da se zaposleni Mrdak duže vrijeme ne pojavljuje na radno mjesto kod poslodavca Univerzitet Crne Gore jer je i javno poznato, uz medijsku promociju, da boravi u zgradi Ministarstva i obavlja poslove državnog sekretara.

Podsjećam, PMF u Podgorici podnijela sam 25. januara 2021. godine zahtjev na osnovu Zakona o SPI kojim sam zatražila odgovor dekana na jasno postavljeno pitanje:

“Kako je moguće da profesor dr Danilo Mrdak sa PMF, provodi 8 sati u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kao državni sekretar, a na PMF prima mjesečnu zaradu? U pitanju je jasno kršenje Zakona o radu, te Vas molimo da pokrenete odgovarajuće postupke, tj raskinete radni odnos sa pomenutim profesorom koji je samostalno ili uz podršku odgovornih lica sa Univerziteta i PMF ušao u zonu ozbiljnog kršenja propisa”.

Kako od 25. januara 2021. godine nijesam dobila nikakav odgovor, dana 9. februara 2021. godine uputila sam urgenciju PMF i Univerzitetu Crne Gore.

Tek nakon te urgencije, sa privatne adrese, javila mi se sekretarka PMF gospođa Nina Rubežić, dipl. pravnica, u kojem je napisala “U vezi sa Vašim email-om upućenim na zvaničnu adresu PMF-a, u obavezi smo da Vas informišemo da se Zahtjev za slobodan pristup informacijama mora sačiniti u skladu sa članom 19 Zakona o SPI ("Službeni list Crne Gore", br. 044/12 od 09.08.2012, 030/17 od 09.05.2017)”. 

Odmah sam joj odgovorila na sljedeći način:

“Umjesto da mi na eventualne nedostatke mog zahtjeva od 25.01.2021 ukažete odmah i postupite shodno članu 20 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, Vi tek danas, po mojoj urgenciji, šaljete ovaj odgovor koji je apsolutno neprihvatljiv i neosnovan jer moj zahtjev od 25.01.2021. sadrži sve elemente koje zahtijeva član 19. Zakona o SPI” i zatražila da konačno postupe po mom zahtjevu. 

Član 20. Zakona o SPI jasno kaže da je organ vlasti, u ovom slučaju PMF, dužan je da, u skladu sa svojim nadležnostima, pomogne podnosiocu zahtjeva da ostvari pristup traženoj informaciji. Ako je zahtjev za pristup informaciji nepotpun ili nerazumljiv pa se zbog toga po njemu ne može postupiti, PMF je dužan da pozove podnosioca zahtjeva da, u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, otkloni nedostatke u zahtjevu i uputi ga kako nedostatke da otkloni”.

To znači da PMF nije postupio po članu 20. Zakona o SPI sve i da moj zahtjev bio nerazumljiv ili nepotpun.

Znači, u cilju zadovoljenja javnog interesa, što uključuje i zaštitu ugleda PMF i Univerziteta Crne Gore, kroz postavljeno pitanje sam blagovremeno ukazala na potencijalno kršenje propisa i zatražila informacije o radnom statusu državnog sekretara u Vladi Crne Gore na PMF.

Relevantni izvještaji organizacija koje promovišu veću transparetnost i borbu protiv korupcije ukazuju da Univerzitet Crne Gore treba pridati veći značaj tranasparentnosti rada svojih fakultetskih jedinica i uspostaviti koordinaciju koja ima za cilj usavršavanje lica koja postupaju po zahtjevima za slobodan pristup informacijama kao i da se informacije od javnog interesa moraju objaviti i dostaviti svim zainteresovanim osobama.

Portal Analitika