Društvo

Vlada CG:Jedan savjet za kapitalne projekte

Izvor

 

Novim tijelom predsjedavaće premijer Igor Lukšić, a članovi bi trebalo da budu izabrani do kraja mjeseca.

U Vladi je "Vijestima" saopšteno da će nova orga­nizacija povući i ukidanje većine tenderskih komisija.

Početni plan je da se os­lobode onih komisija koje su završile privatizacione poslo-

ve u njihovoj nadležnosti, jer resorna-ministarstva mogu da preuzmu praćenje realizacije ugovora o dosadašnjim pri­vatizacijama preduzeća i ho­tela.

Potpredsjednik Vlade Vujica Lazović je izjavio nedav­no da su Savjet za privati­zaciju i tenderske komisije možda konceptualno zastar­jele forme, kao i da ima slučajeva preplitanja na­dležnosti savjeta i resornih ministarstava.

"Privatizacija će u nared­nom periodu ići dominantno u pravcu formi privatno-javnih partnerstava", najavio je La­zović, ukazujući da će se ove godine posvetiti valorizaciji atraktivnih lokaliteta.

Do sada je privatizovano preko 85 odsto privrede.

Članovi vlade i njihovi po­moćnici mogli su do kraja 2009. godine da iz više ten­derskih komisija, radnih tijela i timova dobijaju naknade. Godišnje su po tom osnovu zarađivali do 14 hiljada eura. Članovi komisija su dodatno i nagrađivani. Samo u slučaju poluprivatizacije Elektropri­vrede su se častili sa po 17 hiljada eura zbog "uspješno obavljenog posla", uz redovne naknade koje su dobijali od rada u tenderskoj komisiji.

Od prethodne godine je ukinuta mogućnost da iz svih komisija i savjeta dobijaju no­vac. Mogli su da budu "svu­da", ali naknada ih je slje­dovala samo iz jednog tijela.

Portal Analitika