Društvo

DIK donijela rješenje

Vesna Medenica tražila da glasa, ali nije upisana u birački spisak

Uhapšena bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica tražila je da ostvari pravo glasa u zatvoru u Spužu ali nije bila upisana u birački spisak. Ona je poslala dopis DIK-u koji je o tome donio rješenje.

Vesna Medenica tražila da glasa, ali nije upisana u birački spisak Foto: Vrhovni sud Crne Gore
RTCGIzvor

Rješenje objavljujemo u cjelosti:

Državna izborna komisija razmotrila je dopis Vesne Medenice, upućen Izbornoj komisiji Glavnog grada Podgorica u kojem se ukazuje na nemogućnost korišćenja biračkog prava na biračkom mjestu u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Dopis je proslijeđen Državnoj izbornoj komisiji 01.11.2022. godine i zaveden pod brojem 550.

Državna izborna komisija saglasno članu 87 Zakona o izboru odbornika i poslanika organizuje glasanje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. To pored ostalog podrazumijeva da Državna izborna komisija u ovom slučaju utvrđuje izvode iz biračkog spiska, sastav biračkog odbora i način glasanja.

U izvod iz biračkog spiska upisuju se lica koja će se, prema evidenciji UIKS-a, nalaziti u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija na dan održavanja izbora.

Državna izborna komisija na sjednici održanoj 19.09.2022. godine donijela je Odluku o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji su u pritvoru ili koji izdržavaju kaznu zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija – za izbor odbornika u Skupštinu Glavnog grada Podgorica i skupštine opština: Bar, Bijelo Polje, Budva, Danilovgrad, Kolašin, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Tivat, Šavnik, Zeta i Žabljak na izborima koji su raspisani za 23. oktobar 2022. godine broj: 399/3.

Državna izborna komisija je, na sjednici održanoj 10.10.2022. godine, utvrdila izvode iz biračkog spiska za lica koja se nalaze u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora i iste dostavila Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje je kompletan birački spisak za izbore koji su održani 23. oktobra 2022. godine zaključilo 12.10.2022. godine.

U postupku pripreme glasanja u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, Državna izborna komisija na osnovu dopisa Uprave sačinjava izvod iz biračkog spiska i isti upućuje Ministarstvu unutrašnjih poslova u kojem navodi koja lica ostvaruju biračko pravo u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Uvidom u akt Uprave za izvršenje krivičnih sankcija br. IZ-N/8839/2 od 06.10.2022. godine, koji je dostavljen Komisiji 07.10.2022. godine Državna izborna komisija utvrdila je da prema zvaničnoj evidenciji navedeno da pritvor Vesni Medenici ističe 18.10.2022. godine.

Državna izborna komisija je, u skladu sa ovlašćenjima iz člana 87 Zakona, utvrdila izvod iz biračkog spiska za biračko mjesto broj II- Istražni zatvor u koji Vesna Medenica nije upisana jer je u aktu Uprave navedeno da joj ističe pritvor prije dana održavanja izbora.

Zakon o izboru odbornika i poslanika propisuje da se birački spisak zaključuje 10 dana prije održavanja izbora. Kako je pritvor Vesni Medenici isticao 18.10.2022. godine odnosno u periodu u kojem se ne mogu vršiti izmjene u biračkom spisku, nije postojala zakonska mogućnost naknadnog upisa u birački spisak u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Napominjemo da se glasanje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija sprovodi saglasno Zakonu o izboru odbornika i poslanika i internim pravilima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, te da je Državna izborna komisija u slučaju Vesne Medenice postupila na jednak način kao i kada su u pitanju drugi birači kojima je pritvor isticao u periodu nakon zaključenja biračkog spiska a prije dana održavanja izbora.

Portal Analitika