Društvo

Verifikovan upis studenata na prvu godinu osnovnih studija UCG

Na osnovu izvještaja Centralne komisije o upisu na osnovne studije, za studijsku 2020/21. godinu i pojedinačnih odluka o upisu na organizacionim jedinicama, Senat Univerziteta Crne Gore kojim predsjedava prof. dr Danilo Nikolić, verifikovao je upis 634 kandidata na osnovne studije UCG u tri roka (II, III i IV).

Verifikovan upis studenata na prvu godinu osnovnih studija UCG Foto: UCG
Portal AnalitikaIzvor

Upis studenata verifikovan je na: Biotehničkom fakultetu (22), Elektrotehničkom fakultetu (17), Fakultetu dramskih umjetnosti (8), Fakultetu likovnih umjetnosti (6), Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje (41), Fakultetu za turizam i hotelijerstvo (19), Filološkom fakultetu (120), Filozofskom fakultetu (78), Mašinskom fakultetu (117), Medicinskom fakultetu (61), Metalurško-tehnološkom fakultetu (25), Muzičkoj akademiji (8), Pomorskom fakultetu (68) i Prirodno-matematičkom fakultetu (44).

Senat je tokom današnje sjedinice uvojio i prijedlog Vijeća Fakulteta političkih nauka za upis još 14 studenata na jednogodišnje magistarske studije na studijskim programima Politikologija (3), Međunarodni odnosi (4) i Socijalna politika i socijalni rad (7). Upis dodatnog broja studenata predložen je u broju koji je u skladu sa licencom Ministarstva prosvjete, pri čemu se vodilo računa da se njihovim upisom ne ugrozi nastavni proces. Prijedlog će, na dalje razmatranje, biti dostavljen Upravnom odboru UCG.

Na Sjednici je izvršen izbor i reizbor u akademska zvanja za oblasti Izvođačke umjetnosti na Muzičkoj akademiji, Finansije, Kvantitativna ekonomija i Računovodstvo i revizijana Ekonomskom fakultetu i Internistička grupa kliničkih medicinskih predmeta i grupa predmeta Uvoda u medicinu na Medicinskom fakultetu.

Imenovana je i recenzentska Komisija za izbor u akademsko zvanje za oblast Socijalna i Pedagoška psihologija na Filozofskom fakultetu, komsije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja i recenzija za izbor u akademsko zvanje za oblast Grafika i Crtanje na Fakultetu likovnih umjetnosti i oblast Anglistika-Književnost i civilizacija na Filološkom fakultetu.

Senat je usvojio i prijedloge Vijeća Elektrotehničkog fakulteta za izmjene u organizaciji nastave na predmetima Projektovanje informacionih sistema i Računari i informatika u pomorstvu na Pomorskom fakultetu Kotor, u zimskom semestru studijske 2020/21. Takođe, usvojena je i Odluka Vijeća Ekonomskog fakulteta o promjeni u angažovanju nastavnika na predmetima Osnovi poslovanja i Menadžment u ICT, na Elektrotehničkom fakultetu, kao i Odluka Vijeća Biotehničkog fakulteta o izmjeni organizacije za predmete iz oblasti vinogradarstva.

Osvrćući se i na situaciju globalne pandemije virusa COVID 19, tokom sjednice Senata UCG konstatovano je da je Univerzitet Crne Gore uspio da realizuje značajan broj zacrtanih aktivnosti predviđenih Strategijom razvoja Univerziteta Crne Gore 2019-2024.

Predstavljen je Izvještaj o realizaciji ciljeva i aktivnosti utvrđenih Strategijom koji je, nakon detaljne analize implementiranih aktivnosti koje su realzovane u prvoj godini od usvajanja Strategije, sačinilo Radno tijelo za njeno praćenje.

Prikazani su detalji o svim ostvarenim aktivnostima, a tiču se nastavnog procesa, nauke i istraživanja, međunarodne saradnje, Univerziteta i okruženja, organizacije i resursa, kao i napomene koje se odnose na eventualne poteškoće tokom sprovođenja definisanih ciljeva.

Portal Analitika