Abiznis

Saopštenje Odbora direktora

Vanredna Skupština akcionara EPCG 16. marta, sazvana u zakonskom roku

Odbor direktora EPCG još jednom podsjeća da je sazvao za 16. mart 22. vanrednu Skupštinu akcionara nacionalne energetske kompanije u skladu sa zahtjevom Vlade Crne Gore od 11. januara 2021. godine.

Vanredna Skupština akcionara EPCG 16. marta, sazvana u zakonskom roku Foto: Pobjeda
Portal AnalitikaIzvor

“Na dnevnom redu Skupštine Društva naći će se teme koje je zahtijevala Vlada Crne Gore, i to odluka o razrješenju članova Odbora direktora i odluka o izboru članova Odbora direktora. Odbor je na ovaj način, kako je i ranije obaviještena i Vlada i nadležno Ministarstvo, u zakonskom roku sazvao vanrednu Skupštinu akcionara dok će u međuvremenu, u što većem obimu, saldirati poslovnu 2020. godinu i rezultate rada Društva što je i obaveza odbora kao organa upravljanja”, saopšteno je Portalu Analitika iz Odbora direktora EPCG. 

Odbor navodi još jednom, o čemu je više puta činjenično informisana i Vlada i nadležno Ministarstvo, da je zakazana Skupština za 25. februar od strane Vlade bila u suprotnosti sa odredbama člana 135 i 152 Zakona o privrednim društvima, što je u krajnjem potvrđeno i jučerašnjim rješenjem Privrednog suda.

“Odbor je konstatovao da u prva dva mjeseca 2021. godine kompanija bilježi izuzetno dobre poslovne rezultate te da je posljednje tri godine EPCG ostvarila izvanredan rezultat i najbolji od postojanja kompanije. Odbor je naglasio uspjeh i profesionalni rad menadžmentaa kao najbolja potvrda dobrog poslovanja je to da je Kompanija u posljednje tri godine ostvarila dobit od oko 100 miliona eura te da je EPCG grupa u tom periodu u državni budžet uplatila oko 260 miliona eura”, precizirano je u saopštenju Odbora direktora EPCG. 

I pored mnogih izazova, naročito u periodu pandemije, ističu da je menadžment odradio ogroman i odgovoranposao u modernizaciji postojećih proizvodnih objekata. 

“Kompanija je afirmisana na tržištu Jugoistočne Evrope, a ojačana je međunarodna saradnja sa svim referentnim energetskim i finansijskim institucijama. Time su ispunjeni svi potrebni uslovi da kompanija funkcioniše u skladu sa potrebama i zahtjevima savremenog doba”, navodi Odbor direktora EPCG.

Odbor je zaključio da je kompanija potpuno finansijski stabilna, likvidna i spremna za dalji nastavak intenzivnog razvoja i investicije kroz definisani strateški koncept proizvodnje električne energije uz kontinuirano povećanje učešća obnovljivih izvora energije i izgradnje novih hidro, vjetro i solarnih elektrana.

“Članovi odbora su se zahvalili menadžmentu i zaposlenima na izuzetnoj saradnji u nadi da će i novi članovi odbora, u narednom periodu, nastaviti sa podrškom ambicioznih investicija i realizacijom strateški važnih projekata ne samo za EPCGnego i za elektro-energetski sistem i državu Crnu Goru”, zaključuje se u saopštenju. 

Portal Analitika