Društvo

Vlada razmatrala inicijativu za ocjenu ustavnosti Sistematizacije u ministarstvu Vesne Bratić

Ustavni sud da ne pokreće postupak

Vlada je odlučila da Ustavnom sudu Crne Gore dostavi mišljenje kojim predlaže odbijanje u cjelosti inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Vlada razmatrala inicijativu za ocjenu ustavnosti Sistematizacije u ministarstvu Vesne Bratić Foto: PA
Vlada razmatrala inicijativu za ocjenu ustavnosti Sistematizacije u ministarstvu Vesne Bratić
PobjedaIzvor

Vlada je na jučerašnjoj sjednici zaključila da sistematizacijom nije prekršen nijedan propis, niti je povrijeđeno bilo koje pravo zaposlenih koje im po zakonu pripada.

Vlada je, kako je Pobjeda ranije pisala, usvojila Sistematizaciju na sjednici 1. aprila, a bez prethodnog usklađivanja sa više crnogorskih propisa, iako je ministarki Vesni Bratić na to ukazano u mišljenjima Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija i Uprave za kadrove, čijim ignorisanjem je prekršena sama procedura donošenja tog dokumenta. Zbog svega navedenog dio zaposlenih u Ministarstvu je sredinom aprila Ustavnom sudu podnio inicijativu za provjeru ustavnosti.

Ministarstvo javne uprave i Uprava za kadrove ukazali su na više neusklađenosti tog dokumenta sa Uredbom o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave, Zakona o državnoj upravi i Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, kao i Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima i drugim.

Široj javnosti najpoznatiji primjer nepoštovanja zakona iz usvojenog Pravilnika o sistematizaciji je onaj o uslovima za samostalnog savjetnika za bezbjednost i vozni park, čije je jedno od zaduženja „obezbjeđenje života i tijela ministarke“. Te poslove, prema crnogorskim propisima mogu obavljati isključivo pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova ili Uprave policije, dok se u aktu o sistematizaciji propisuju potpuno drugi uslovi.

U resoru Vesne Bratić već ranije je nezakonito razriješeno nekoliko funkcionera u resorima kulture i sporta, od kojih samo jedan nije poveo upravni spor protiv države. Pomenuti funkcioneri su tada razriješeni na osnovu uredbe, a do razrješenja nije smjelo doći bez prethodno donešenog Pravilinika o sistematizaciji.

Predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa, Nenad Rakočević kazao je ranije Pobjedi da su u toj organizaciji imali najave novih ustavnih inicijativa zbog kršenja procedura tokom izrade sistematizacija u najvećem broju organa javne uprave.

On je u razgovoru za naš list krajem aprila objasnio da je za sindikat problematično što većina sistematizacija nije donešena u skladu sa procedurama.

- Jedna od obaveza je da se daju reprezentativnim sindikatima ili sindikalnim organizacijama na mišljenje. Tako je propisana norma, iako mišljenje sindikata nije obavezujuće. Ako sistematizacija nije data na mišljenje, što je obavezno, može se pokrenuti incijativa za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom zbog kršenja procedure što obara sistematizaciju u cjelini. U najvećem broju sistematizacija nijesu ispoštovane procedure i za svaku od njih će se tražiti obaranje pred Ustavnim sudom – kazao je tada Rakočević.

Portal Analitika