Društvo

USSCG: Prava zaposlenih se drastično krše

Izvor


Unija slobodnih sindikata Crne Gore od 2009. godine vodi kampanju protiv


drastičnog kršenja prava zaposlenih. Tokom pomenute kampanje aktivisti USSCG su u više opština vršili monitoring poštovanja zakona i uočili brojne nepravilnosti. 0 uočenim nepravilnostima uredno smo obavještavali ukupnu javnost i nadležne subjekte u Crnoj Gori, međutirm, osim manjih pomaka, ništa se bitnije nije promijenilo, navodi se u dopisu USSCG.Sindikat ističe da se dva puta obraćao istim povodom i Odboru (dopisom, br. 337 od 23. 07. 2009.g. i br. 703 od 30.11.2011.g.) sa zahtjevom da tematska sjednica bude posvećena ovom značajnom pitanju za sve zaposlene."Predlagali smo da na sjednicu Odbora pozovete predstavnike Ministarstva rada i socijalnog staranja, koji su nadležni za kontrolu primjene zakona, kao i predstavnika USSCG. Smatramo da bi vašim stavovima i preporukama za primjenu i poštovanje zakona, osnažili pokrenutu kampanju za dostojan rad,  koji podrazumijeva human odnos prema pojedincu i porodici. Takođe, krajnje je vrijeme i da ispoštujemo nedjelju, koja je izmjenama i dopunama Zakona o radu iz decembra 2011. propisana kao obavezan dan sedmičnog odmora, odnosno kao dan kada bi svi imali mogućnost da se posvete porodici i porodičnirm vrijednostima. Zato i ovom prilikom apelujemo da, prije predstojećih praznika (Prvi maj -praznik rada i Dan nezavisnosti Crne Gore) održite tematsku sjednicu o navedenoj kampanji, naglašava se u dopisu USSCG.

Dalje se navodi da je Zakonom o državnim i drugim praznicima propisano je da su praznični dani neradni, te da ako padaju u nedjelju, praznuje se naredni radni dan. Zakon dalje propisuje da u praznične dane rade subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa, a koji su dužni da obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu. Osim njih, u praznične dane mogu raditi isključivo oni subjekti čija priroda djelatnosti, iIi tehnologija rada, zahtijevaju neprekidan rad. I pored toga, konstantnim monitoringom od strane naših aktivista evidentirano je flagratno kršenje Zakona od strane poslodavaca, ističe se u dopisu.

Oni naglašavaju da više od svega zabrinjava odnos nadležnih institucija koje, umjesto
da zaštite prava zaposlenih i zahtijevaju striktno poštovanje Zakona, svojim nemuštim
tumačenjima i nečinjenjem indirektno podržavaju nezakonito ponašanje poslodavaca. Koliki javašluk vlada u primjeni Zakona 0 državnim i drugim praznicima pokazuje i odnos organa lokalne uprave prema tom pitanju. Dok su nam u većini opština tvrdili da nemaju nikakvu ingerenciju nad primjenom tog zakona, u pojedinim opštinama organi lokalne uprave izdavali su poslodavcima dozvolu za rad u praznične dane i za to naplaćivali administrativnu taksu. Takav odnos prema poštovanju Zakona o državnim i drugim praznicima je nedopustiv, i vrijeme je da zaštitimo brojne zaposlene koji su protivzakonito primorani da rade na taj dan i da počnemo da uspostavljamo standarde koji važe u razvijenim evropskim državama, kaže se u dopisu USSCG upućenom skupštinskom Odboru, koji potpisuje generalni sekretar Srđa Keković.

Portal Analitika