Društvo

Uprava za šume: Šteta od požara 5 miliona eura, ekološka tri puta veća

Izvor

Prema podacima Uprave za šume, dostavljenim radiju Antena M, požari će nas koštati oko 5 miliona eura. U ekološkom smislu šteta je tri puta veća, navodi se u dopisu koji potpisuje glavni inženjer za uzgoj i zaštitu šuma Vidan Jakić.

Svakako, tokom jula vatrena stihija koja je trajala oko 15 dana I nanijela možda najveću štetu- je požar u Nacionalnom parku Durmitor. Direktor Nacionalnih parkova Zoran Mrdak kaže da će tokom avgusta biti formirana komisija za procjenu štete u tom području koje je pod zaštitotm UNESCO-a.

- Veliki požari su se dešavali u Nacionalnom parku Durmitor i 2007., 2008. i 2010. godine. Posebno je bio veliki požar 2007. UNESCO je za sanaciju tog požara opredijelio 50 hiljada eura. Smatram da je ovo što je bilo na lokalitetu Crna Poda biti mnogo manji potreban iznos sredstava. Mi tek treba da razgovaramo sa UNESCO-m. Njihovi predstavnici su još za vrijeme požara iskazali interesovanje da finansiraju cijeli ili dio tog procesa, kazao je Mrdak.

Portal Analitika