Politika

Uprava za sprječavanje pranja novca uskoro završava istrage

Izvor

U zaključcima Odbora za bezbjednost koje je pročitao član Odbora Raško Konjević sugeriše se Vladi Crne Gore da preduzme sve odgovarajuće mjere u otklanjanju propusta u radu i da se pripreme svi okazi koji bi doveli do procesuiranja slučaja Šarić.

Prema saznajima Portala Analitika u veoma iscrpnom izlaganju direktor Uprave Mitrović je pred poslanicima govorio o mogućim putevima ilegalno stečenog novca, uključujući i transakcije klana koji je povezan sa trgovinom narkoticima. Shodno svim relevatnim informacijama, pripadnici narko klana „Amerika“ nijesu Crnu Goru koristili kao primarnu destinaciju za pranje novca od prodaje narkotika, ali su nadležne inspekcijske službe u Upravi za sprječavanje novca u periodu od 2005. do kraja 2009. godine u nekoliko navrata provjeravale pojedine sporne transakcije.

U slopu istrage koja će biti okončana u naredna dva mjeseca posebno će se analizirati neke transakcije koje su obavljene tokom 2009. godine, preko računa jedne podgoričke banke . Uprava za sprečavanje pranja novca krajem protekle godine javno je upozorila da je provjeravano poslovanje poslovnice jedne banke u Podgorici ali nije navedeno o  kojoj se konkretno poslovnoj banci radi.

Portal Analitika