Politika

Uprava policije: Šarić pod nadzorom od 1993.

Izvor

Šarić je registrovan, kako stoji u izvještaju, kao lice bezbjednosno interesantno Upravi policije.

Šarić je označen kao jedan od glavnih organizatora krijumčarenja opojnih droga na Balkanu i šire, i kao interesantan za policiju sa aspekta pranja novca od prodaje droge, koji legalizuje kupovinom nekretnina u Srbiji i Crnoj Gori.

Darko Šarić, kaže se u izvještaju, pod mjeru pojačanog policijskog nadzora stavljen je još 1993. godine, kao višestruki povratnik krivičnih djela, teških krađa, falsifikovanja isprava, krijumčarenja oružja i motornih vozila, nakon što je u avgustu te godine izvršio u Pljevljima tešku krađu 80 hiljada njemačkih maraka.

U izvještaju se navode i imena Šarićevih saradnika i „poslovnih partnera“.

Takođe se navodi i da je Agencija za nacionalnu bezbjednost dala mišljenje da Šarić ne predstavlja opasnost za bezbjednost Crne Gore, što je bio preduslov da mu Ministartsvo unutrašnjih poslova i javne uprave izda garanciju da će steći crnogorsko državljanstvo. Ovakvo mišljenje je dato, navode Vijesti, „iako je policija imala informacije o kriminalnim aktivnostima Šarića, i uprkos tome da se Šarić i u izvještaju ANB za 2006. godinu pominje kao bezbjednosno interesantno lice.“

 „Policija je preduzela sve profesionalne i zakonom predviđene aktivnosti odmah po raspisivanju potjernice Interpola Beograd 21. januara ove godine u cilju pronalaženja i hapšenja Darka Šarića.“ Navodi se dalje i da je Uprava policije od bezbjednosnih službi dvaju država, obaviještena da se on trenutno nalazi u jednoj evropskoj zemlji.

U pomenutoj potjernici, pored Šarića, navedeni su i Draško Vuković, Boris Laban, Dejan Šekularac, Darko Tošić i Goran Soković.

 U izvještaju se navodi da je Šarić posljednji put registrovan u Crnoj Gori 10-tak dana prije nego što je raspisana potjernica, i to u Pljevljima.

U Upravi policije tvrde da nije bilo osnova za primjenu specijalizivanih tehnika mjera tajnog nadzora, lišavanja slobode i ograničavanja kretanja.

„U slučaju da su te mjere bile realizovane, jasno je da bi se radilo o kršenju zakonskih propisa i takve nezakonite radnje Uprava policije neće sprovoditi“, navodi se u izvještaju za skupštinski Odbor za bezbjednost.        

Portal Analitika