Društvo

UPIS: Dopuna krivične prijave protiv Aleksandra Moštrokola

Izvor

UPIS je 8.12.2011. procesuirao krivičnu prijavu protiv Aleksandra Moštrokola (27. januara 1961. Bar), bivšeg direktora tj. starješine organa Uprave za igre na sreću, zbog osnovane sumnje da je počinio više djela koja se gone po službenoj dužnosti. U međuvremenu, UPIS je tražio od nadležnih instanci više podataka koji se tiču nelegalnog priređivanja igara na sreću u okviru talk show Piramida na TV Vijesti, navode iz UPIS-a.

- Nova saznanja i dokumenta učvršćuju sumnju da je osumnjičeni radnjama nečinjenja (non facere) i činjenja (facere) krajnje jasnim aktima ostvario elemente krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja iz čl. 416 KZ CG, a svakako elemente bića krivičnog djela nesavjesnog rada u službi iz čl. 417 KZ CG. Novoprispjela dokumenta svjedoče da je prijavljeni omogućio pribavljanje protipravne imovinske koristi „TV Vijesti“, svjesno i ciljano čineći tešku materijalnu štetu koncesionarima i legalnim priređivačima iz oblasti igara na sreću i naročito budžetu CG, poručeno je iz Udruženja priređivača.

Oni su 4.5.2012. uputili zahtjev Upravi za igre na sreću za pristup informacijama, koje se tiču i odnose se na talk show „Piramida“ i tražili uvid i kopiranje rješenja koje je Ministartvo finansija navelo u svom odgovoru od 27.4.2012.

Uprava za igre na sreću je rešenjem br. 03/01-167/2 od 11.5.2012. usvojila zahtjev UPIS-a i dostavila rešenje kojim je data saglasnost za priređivanje nagradne igre u sklopu tolk show emisije Piramida za period od 16.12.2011. do 3.2.2012, te za period od 2.3.2012. do 16.3.2012.

- Dakle, prema rešenjima Uprave za igre na sreću, TV Vijesti je PO SKRAĆENOM POSTUPKU dobila saglasnost za priređivanje talk show emisije pod nazivom Piramida od 16.12.2011. do 3.2.2012, a za prije toga (od 30. septembra do 16. decembra 2011.) uprava nije u posjedu nikakvih informacija, pa se prema svemu može zaključiti da se u tome periodu priređivanje te igre (septembar – decembar) odvijalo na crno, tj. potpuno nezakonito i bez ikakve saglasnosti nadležne uprave. Prema tome, prijavljeni je u periodu 30. septembar do 16. decembra 2011. radnjama nečinjenja dopustio da se ta igra na sreću priređuje na divlje, a nakon što je UPIS pismeno intervenisao i protestvovao kod TV Vijesti i UZIS-a, prijavljeni je izvjesno u dogovoru sa ovlašćenim licima TV Vijesti, konkretnu igru na sreću suprotno imperativnim odredbama Zakonu o igrama na sreću (čl. 2 st.3, čl. 69 ZIS) podveo pod „nagradnu igru“, što je dotadašnjem ilegalnom priređivaču igre na sreću i javnosti, dalo samo privid zakonitosti koja elementarno i suštinski nedostaje. Ujedno, tim podvođenjem, TV Vijesti je omogućio krucijalno povoljniji poreski tretman, navodi se u saopštenju.

Portal Analitika