Abiznis

Veliki projekat na Briskoj gori

U Crnoj Gori će se graditi duplo veća solarna elektrana

Vlada Crne Gore konstatovala je da su stvorene sve pretpostavke za izgradnju solarne elektrane “Briska gora” na prostoru od čak 925,25 hektara, odnosno duplo većem nego što je bilo predviđeno ranije, pišu Dnevne novine.

U Crnoj Gori će se graditi duplo veća solarna elektrana Foto: Ilustracija
Dnevne novineIzvor

Izmjenama i dopunama Prostorno urbanističkog plana (PUP) Ulcinj predlaže se povećanje zone za izgradnju solarne elektrane sa 467 hektara na 925,25 hektara.

“Predlaže se povećanje kapaciteta solarne elektrane sa 118 MW na 262 MW”, navodi se u novoj vladinoj Informaciji o pripremi planske dokumentacije za potrebe razvojnih projekata.

Nedostatak prostornih planova jedini je razlog privremenog odgađanja gradnje tog energetskog objekta.

Upravo je povod za izradu Izmjena i dopuna PUP-a Ulcinj, bila odluka Vlade o davanju u dugoročni zakup zemljišta na lokalitetu Briska gora, za eksploataciju solarne energije i izgradnju solarnih sistema instalisane snage veće od 200 MW.

Ugovorom o zakupu zemljišta u državnoj svojini je definisana izgradnja dvije faze solarne elektrane: u prvoj fazi instalisane snage 50 Mw, dok je u drugoj fazi predviđeno ukupne planirane instalisane snage veće od 200 MW.

“Cilj izrade Izmjena i dopuna PUP-a Ulcinj je povećanje planiranih kapaciteta za eksploataciju solarne energije i obezbjeđenje planskih preduslova za realizaciju Ugovora o zakupu zemljišta u državnoj svojini, radi izgradnje solarne elektrane, kao i definisanje smjernica za direktno sprovođenje PUP-a za objekte namijenjene privrednim djelatnostima, na područjima za koje nije predviđena izrada planske dokumentacije nižeg reda”, navodi se u Informaciji.

Na Nacrt izmjena i dopuna su pristigle primjedbe i sugestije Elektroprivrede CG i još 14 primjedbi i sugestija zainteresovanih korisnika prostora. Sve pristigle primjedbe i sugestije su razmotrene, i uvažene prilikom izrade Predloga plana u najvećoj mogućoj mjeri.

“Odgovori na primjedbe pojedinačno su dati u Izvještaju sa javne rasprave, koji čini sastavni dio dokumentacije Predloga plana”, navodi se u Informaciji.

Izgradnjom solarne elektrane na Briskoj gori, Crna Gora daje značajan doprinos borbi sa globalnim klimatskim promjenama, i pravi iskorak prema većoj energetskoj efikasnosti i nezavisnosti.

Solarna elektrana je elektroenergetski objekat višeg naponskog nivoa, kao što su termoelektrane i hidroelektrane, čija izgradnja dovodi do poboljšanja ukupnog elektroenergetskog sistema Crne Gore.

“Solarnu elektranu čine solarni fotonaponski sistemi koji sunčevu energiju pretvaraju u električnu energiju. S obzirom na to da prilikom proizvodnje električne energije nema štetnih produkata, realizacija elektrane neće imati negativnog uticaja na naselja i zaštićena prirodna dobra u kontaktnim zonama”, navodi Vlada.

Prostornim planom nijesu definisane pozicije objekata solarne elektrane Briska gora, već će se izgradnja sprovoditi u okviru zone za izgradnju, na lokacijama koje će biti definisane na osnovu daljih analiza.

“Solarne elektrane će se graditi na lokacij ama na koj ima j e obezbijeđena saobraćajna pristupačnost i priključci na mrežu elektroenergetske i druge tehničke infrastrukture. Izgradnja solarnih elektrana će se sprovoditi direktnom implementacijom smjernica i uslova iz Izmjena i dopuna PUP-a Ulcinj. U skladu sa predloženim povećanjem površine i kapaciteta solarne elektrane, definisane su dodatne mjere zaštite”, zaključuje se u dokumentu.

Podsjetimo, solarnu elektranu “Briska gora” gradiće konzorcijum kompanije na čelu sa EPCG.

Vlasničku strukturu konzorcijuma čine pobjednici na državnom tenderu za gradnju solarne elektrane: finski Fortum i EPCG sa po 49 odsto udjela i firma Sterling & Wilson sa 2 odsto akcija.

Planirana godišnja proizvodnja solarne elektrane, nakon završetka obje faze projekta, iznosiće oko 450 GWh električne energije godišnje.

Ukupna vrijednost projekta premašuje 200 miliona eura, a gradnja bi mola da počne krajem ove ili početkom naredne godine.

Portal Analitika