Društvo

Telefoni Opštinskih timova za upravljanje u vanrednim situacijama

Izvor

Brojevi telefona Opštinskih timova za upravljanje u vanrednim situacijama:

Podgorica –Krizni štab: 020/ 665 – 051; 020/665-081;

Kabinet gradonačelnika: 020/664-333; 020/664-444; 067/243-351

Glavni administrator: 020/665-035; 020/665-067;

PG biro: 020/665-065

Sližba zaštite i spašavanja: 123

Golubovci – 020/ 873- 290;

Tuzi - 069 /051-167;

Danilovgrad – 020/ 811-093; 069 /380-093; 067/ 666 – 093; 068/ 081- 093 i 123

Cetinje - 123 i 041/ 231-316; 041/ 230-410,

Kolašin – 020/ 865 – 760;

Kotor – 032/ 325-480; 032/ 325-862;

Bar - 067/ 9 112 – 183;

Ulcinj - 123; 030/ 412 – 490;

Herceg Novi - 123; 031/ 348-013;

Tivat - 032/ 671-225 – svakog radnog dana od 07.30 do 15 h;

032/661-300 – svakog radnog dana od 15.00 do 07.30 časova narednog dana i u dane vikenda;

faks: 032/671-387 – 24 časa; e-mail: tivgrad@t-com.me

Budva- Kabinet predsjednika 033/ 451-211, faks : 033/451-257 , Predsjednik mob. 068/007-777, e-mail:kabinet.so.bd.@t-com.me;

Služba zaštite i spašavanja u Budvi: 033/451-370,

Petrovac: Služba zaštite i spašavanja 033/461-015

Mojkovac - 050/ 472- 455, faks: 050/472-455; 069 /456-936 i linija za hitne pozive 123, e-mail:sluzbazastitemk@t-com.me

Bijelo Polje - 050/ 433- 090;

Nikšić - 040/214-239; faks: 040/ 213-096; e-mail: predsjedniknk@t-com.me;

Šavnik - 040/ 266-108; 266-127;

Berane - 051/ 231-973; faks 051/233-357;

e-mail:predsjednik@berane.co.me

Andrijevica- 051/ 243-610; 243-171; 243-203;

Pljevlja - 052/ 321-262;

Žabljak - 123 ; 067/ 9091- 006;

Plužine - tel/faks 040 / 271-103; e-mail: opstinapluzine@t-com.me

Rožaje- 051/ 270-430;

Plav - 051/ 251-420.

Portal Analitika