Društvo

SZO donirala Crnoj Gori medicinsku opremu vrijednu 200 hiljada eura

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) donirala je crnogoskom zdravstvenom sistemu medicinsku opremu, veoma značajnu u tretmanu pacijenata oboljelih od virusa COVID-19, ukupne vrijednosti oko 200.000 eura.

SZO donirala Crnoj Gori medicinsku opremu vrijednu 200 hiljada eura Foto: Foto: Ministarstvo zdravlja Crne Gore
Portal AnalitikaIzvor

Ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović, tim povodom sastala se danas sa šeficom Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori dr sci med Minom Brajović.

"Zahvaljujući odličnoj saradnji Ministarstva zdravlja sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Crnoj Gori je danas obezbijeđena velika donacija medicinske opreme, koja obuhvata dijagnostičke kitove, vrijednosti 100 000 eura i kiseonične manometre, iste vrijednosti", kazala je ministarka zdravlja.

Ona je pojasnila da se doniranim dijagnostičkim kitovima maksimalno jačaju laboratorijski kapaciteti Instituta za javno zdravlje, dok se novim kiseoničnim manometrima jača klinički menadžment, odnosno stvara mogućnost najboljeg davanja terapijskog kiseonika u bolničkim uslovima. Kiseonični manometri koji imaju ovakve mogućnosti, prema njenim riječima, obezbjeđuju izuzetno dobru administraciju kiseonika, preko kiseoničnih boca i na taj način olakšavaju svaki protokol liječenja. 

"Sem ove veoma vrijedne donacije koja je stigla u Crnu Goru, u sardanji sa SZO realizovali smo tri veoma važna projekta. Prije svega, to je obuka zdravstvenih radnika u svim zdravstvenim ustanovama, projekat koji se odnosi na rehabilitaciju COVID bolesnika i na izradu najsavremenijih smjernica i protokola za liječenje ovih bolesnika, koji su rađeni po svjetskim standardima. Osim ovoga, veoma važno je da promovišemo digitalnu platformu kliničkog menadžmenta, koja počela juče sa radom, opet zahvaljujući saradnji sa SZO. Ova platforma omogućava da u svakom trenutku u svim mjestima, opštinama u Crnoj Gori možemo da imamo apsolutni presjek i praćenje popunjenosti bolničkih kapaciteta. Nažalost, do sada nije postojala ovakva mogućnost u Crnoj Gori, a sada je uz pomoć digitalne platforme olakšano praćenje i evidentiranje popunjenosti, ali i praćenje svih hospitalnih bolesnika, bez obzira gdje se oni nalaze na teritoriji Crne Gore", naglasila je Borovinić Bojović.

Pored toga, kako je navela, veoma važno je što ćemo u Crnoj Gori, zahvaljujući saradnji sa SZO, uskoro imati mogućnost, takozvanog, sekvencioniranja, odnosno prepoznavanja mutagenih formi virusa, što do sada nije bilo moguće u našoj zemljia, čime se maksimalno unapređuju laboratorijski kapaciteti u Institutu za javno zdravlje.

"Koristim priliku da se još jednom zahvalim, gospođi Mini Brajović na izuzetnoj saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, čiji je ona predstavnik u Crnoj Gori, sa kojima smo od 04.decembra prošle godine u neprekdnoj, intenzivnoj komunikaciji i kao što vidite i danas, zahvaljujući toj saradnji omogućena je upravo i ova donacija", istakla je ministarka zdravlja. 

Šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori Mina Brajović, izrazila je zadovoljstvo saradnjom sa zdravstveni resorom i pozdravila napore Ministarstva zdravlja, u pravcu jačanja kapaciteta ukupnog zdravstvenog sistema, prevashodno i sa posebnim fokusom na jačanje kapaciteta primarne zdravstvene zaštite, kako bi na efikasan način liječili oboljele na nivou zajednice, u skladu sa najnovijim smjernicama.

"Posebno bih istakla saradnju na definisanju, uspostavljanju i operacionalizaciji digitalne platforme za upravljanje podacima koji se generišu kroz klinički menadžment, što je veoma važno u vremenu pandemije, kada moramo da budemo brži od virusa. I ovo je još jedna u nizu, vrijedna i značajna donacija Svjetske zdravstvene organizacije, koja je u funkciji efikasnog odgovora protiv COVID-19 u Crnoj Gori", naglasila je Mina Brajović.

Ona je podsjetila da je u proteklih 12 mjeseci u Crnoj Gori, a 14 mjeseci na globalnom nivou, Svjetska zdravstvena organizacija dopremila razne donacije, kao i da pruža i tehničku podršku, koja je i sveobuhvatna i raznovrsna. 

"Naša poruka ostaje nepromijenjena i ona je apel svim građanima Crne Gore da poštuje preporučene mjere, da preduzimaju sve što je u njihovoj moći kako bi spriječili infekciju bez obzira na životnu dob. Poruka građanima je i da pokažu solidarnost i pruže ruku podrške ljekarima u bijelom, koji 24 sata rade svih ovih mjeseci, čuvajući naše zdravlje i naše živote i takođe da se dobrovoljno vakcinšu",, kazala je Mina Brajović.


Portal Analitika