Društvo

Iz Osnovnog suda u Podgorici apeluju na izvršnu vlast da riješi problem, jer Crna Gora nema ustanovu za smještanje djece sa psihijatrijskim problemima

Sud uputio maloljetnika u „Dobrotu“ iako je to protivzakonito

Sutkinja Ivana Becić, portparolka Osnovnog suda u Podgorici, juče je saopštila da je sudija za maloljetnike 19. oktobra odredio privremeno smještanje maloljetnog lica u JZU „Dobrota“ u Kotoru, nakon obavljenog vještačenja.

Sud uputio maloljetnika u „Dobrotu“ iako je to protivzakonito Foto: UGC
PobjedaIzvor

Becić se oglasila nakon apela direktora „Dobrote“ dr Aleksandra Mačića koji je kazao da u posljednje vrijeme postoji tendencija upućivanja maloljetnih osoba na bolničko liječenje bilo od sudskih organa vlasti ili od porodice.

– Želimo da obavijestimo javnost da JZU Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota“ Kotor ne liječi hospitalno maloljetna lica i da je to protiv zakona – kategoričan je Mačić.

Istakao je da takvi pacijenti neće biti primljeni u bolnicu, bez obzira na okolnosti zbog kojih su poslati.

Ipak, Osnovni sud se oglasio saopštenjem da su u slučaju jednog maloljetnika odbili prijedlog ODT-a u Podgorici za određivanje pritvora, te da su mu odredili privremeno smještanje u JZU „Dobrota“.

Prema Zakonu o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica, piše u članu 54, da će se novčanom kaznom od 1.000 eura do 20.000 eura kazniti za prekršaj pravno lice, odnosno psihijatrijska ustanova, ako liječenje maloljetnih mentalno oboljelih lica u psihijatrijskoj ustanovi ne sprovodi odvojeno od liječenja punoljetnih mentalno oboljelih lica.

Dr med. psihijatrica, mr sc. bioetike Tea Dakić je kazala da u Crnoj Gori postoje ambulantne službe, ali ne i bolničko liječenje.

– To je slaba tačka psihijatrije već decenijama – kazala je Dakić.

Direktor bolnice dr Mačić je pojasnio da Specijalna bolnica za psihijatriju ima Službu za dječju i adolescentnu psihijatriju, ali da nema kapaciteta niti zakonskih mogućnosti za hospitalizaciju.

– U tom pogledu treba napraviti razliku između ambulantnog tretmana u pomenutoj službi i hospitalnog tretmana, jer ne postoji odjeljenje za hospitalno liječenje maloljetnih lica – kazao je on.

Iako u Zakonu piše da se maloljetnici moraju liječiti odvojeno od punoljetnih mentalno oboljelih lica, iz Osnovnog suda su juče kazali da je jedina zdravstvena ustanova u koju se privremeno može smjestiti maloljetnik, kod ovakvog stanja stvari, JZU ,,Dobrota“ Kotor.

- Međutim, direktor ove ustanove je javno uputio apel da u toj ustanovi ne postoji odjeljenje za hospitalno liječenje maloljetnih lica. Zbog toga se kao nadležni sud javno obraćamo izvršnoj vlasti u čijoj je nadležnosti rješavanje ovih pitanja, kako po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, tako i po Zakonu o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica – saopštili su juče iz Osnovnog suda u Podgorici.

Sutkinja Becić je u saopštenju istakla da se iz usta stručne javnosti u Crnoj Gori nerijetko čuje kako treba poštovati načelo ,,najboljeg interesa djeteta“.

- Međutim, da bi se to načelo poštovalo za tako nešto treba stvoriti uslove u Crnoj Gori u kojoj osim sudova, tužilaštava i centara za socijalni rad, ne postoje institucije koje se dalje razložno bave poštovanjem ovog načela, pa tako najranjivije kategorije crnogorskog društva ostaju bez zaštite nadležnih institucija od, za to, kvalifikovanih stručnjaka – saopštila je ona.

U Osnovnom sudu se pitaju da li postoje adekvatne institucije u Crnoj Gori koje se bave zaštitom interesa djece, a što je svakodnevna dilema u praksi suda.

Maloljetniku, koji je bio upućen na liječenje u „Dobrotu“, a zbog čega je reagovao direktor te institucije, tokom prošle i ove godine su pravosnažno izrečene pet puta vaspitne mjere zbog krivičnih djela krađa i teška krađa.

Iz Osnovnog suda je saopšteno da je vještak psihijatrijske struke kazao da se radi o djetetu koje pokazuje poremećaje ponašanja, uzrokovane upotrebom kokaina, te da je odrastao u sredini koja ga nije stimulisala pedagoškim mjerama, niti je vodila računa o njegovim potrebama liječenja koje su evidentirane na uzrastu od njegove 12. godine.

- Pokazuje znake bolesti zavisnosti, zbog čega ovaj vještak smatra da je prioritetno njegovo liječenje u bolnici zatvorenog tipa, gdje bi dobio svu neophodnu opservaciju, dodatnu terapiju i psihijatrijsko posmatranje i podršku – saopšteno je iz suda.

Predstavnica Centra za socijalni rad, koja je inače voditeljica slučaja, dugi niz godina, istakla je da su krivična djela koja je počinio ovaj maloljetnik u posljednjem periodu direktna posljedica konzumiranja psihoaktivnih supstanci, uz prijedlog da se isti smjesti u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu.

- Takođe je u Osnovnom državnom tužilaštvu sačinjena službena zabilješka u kojoj je konstatovano da je ovo maloljetno lice nakon saslušanja u holu tužilaštva u prisustvu policijskih službenika, lijevom rukom razbilo staklo od prozora, prijeteći da će sebi oduzeti život, nakon čega mu je ukazana ljekarska pomoć – piše u saopštenju suda koje potpisuje sudija Becić.

Portal Analitika