Literatura

Srećko Horvat: Ljubav za početnike

Izvor

„Ljubav za početnike“ nije self-help priručnik koji će vam dati odgovore na sve ljubavne probleme niti još jedna dubokoumna teorijska rasprava koja vjeruje da posjeduje „istinu“ ljubavi. Riječ je o fragmentima koji bilježe pojedine znakove ljubavi, etape i ljubavne epizode, kojih može biti bezbroj i čije varijacije uvijek zavise od nečijeg ličnog iskustva.

Zašto toliko čekam na telefonski poziv? Zašto interpretiram svaki dodir, pogled ili SMS? Zašto me ta pjesma podsjeća na nas? Sve su to pitanja koja su dio „jezika ljubavi“, što na specifičan način oblikuju svijet zaljubljenosti koji nam je dobro poznat, a svejedno nedokučiv...

Portal Analitika