Društvo

"Borba protiv raznovrsnih oblika prekograničnog kriminaliteta i kontrole ilegalnih migracionih tokova jedan od prioriteta"

Šaranović sa Lajtensom: Crna Gora cijeni pomoć Fronteksa

Crna Gora cijeni pomoć Fronteksa, jer je borba protiv raznovrsnih oblika prekograničnog kriminaliteta i kontrole ilegalnih migracionih tokova jedan od naših prioriteta, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović koji je u Briselu razgovarao sa izvršnim direktorom Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu (Fronteks) Hans Lajtensom.

Šaranović sa Lajtensom: Crna Gora cijeni pomoć Fronteksa Foto: MUP
Portal AnalitikaIzvor

Izrazivši zadovoljstvo povodom održavanja sastanka kojim se dodatno afirmiše dugogodišnja uspješna saradnja, sagovornici su se saglasili da je ovo partnerstvo dovelo do značajnog iskoraka na planu granične bezbjednosti.

Šaranović je kazao da se trenutno u Crnoj Gori nalazi 70 članova Tima Fronteksa, koji zajedno sa crnogorskim policijskim službenicima vrše poslove granične kontrole.

"Na ovaj način obezbjeđuje se snaženje bezbjednosnog ambijenta na vanjskim granicama EU putem pružanja potpore Crnoj Gori. Crna Gora cijeni ovu pomoć, jer je borba protiv raznovrsnih oblika prekograničnog kriminaliteta i kontrole ilegalnih migracionih tokova jedan od naših prioriteta", kazao je on.

Šaranović je istakao da je ova saradnja vrlo značajna i sa aspekta unapređenja kompetencija crnogorske policije, podsjetivši da su službenici koji su u prethodnom periodu učestvovali u zajedničkim aktivnostima unaprijedili svoja znanja i iskustva koja su usklađena sa Šengen, EU i Fronteks standardima.

Takođe je akcentovao značaj podrške koju Fronteks pruža razvoju Nacionalnog koordinacionog centra (NCC), sa krajnjim ciljem uspostavljanja Nacionalnog koordinacionog centra u Podgorici u punom kapacitetu i njegovo uključivanje u Eurosur mrežu (Evropski sistem za nadzor granica), kao modela za razvoj koordinacionih centara u ostalim državama Zapadnog Balkana.

Prema riječima izvršnog direktora Hans Lajtensa saradnja crnogorskih službenika i nacionalne kontakt tačke za saradnju sa Fronteksom je primjer uspješne saradnje.

Ističući da izazovi migracionog pritiska, krijumčarenje i prekogranični kriminal zahtijevaju sveobuhvatan pristup zahvalio je Crnoj Gori na doprinosu i iskazao uvjerenje da će se na temeljima dosadašnje saradnje, ona dalje razvijati i unapređivati.

Portal Analitika