Na Bojani danas osnivačka skupština tijela koje će okupiti korisnike ribarskih i vikend kućica, kao i restorana

Riješili da udruženo traže prava, red u „tihoj zoni“ i očuvanje prirodne sredine

Rušenje kućica nije jedini povod zbog čega se mi udružujemo, već postoje brojni drugi razlozi odnosno problemi, sa kojima se suočavaju ribari, vlasnici vikend kućica i restorana. Osim toga, zalažemo se i za nezaobilaznu zaštitu i očuvanje kalimera kao simbola rijeke, ribarske tradicije i nematerijalnog dobra bez kojeg taj prostor ne bi bio isti – kazao je Hodžić

Nedavno rušenje kućica podstaklo vlasnike da formiraju udruženje i traže aktivnu ulogu Foto: Pobjeda
Nedavno rušenje kućica podstaklo vlasnike da formiraju udruženje i traže aktivnu ulogu
PobjedaIzvor

Osnivačka skupština udruženja koje će se, kako je najavljeno, zalagati za prava vlasnika ribarskih i vikend kućica, kao i restorana na Bojani biće održana danas na Adi, najavio je za Pobjedu jedan od inicijatora ove ideje advokat Arben Hodžić.

Kako je kazao, nedavno rušenje kućica uticalo je da ozbiljnije razmisle o formalnom udruživanju i pravljenju organizacije koja bi reprezentovala interese i nastupala prema državnim i opštinskim organima i institucijama. 

Nastavlja se rušenje nelegalnih objekata na Adi Bojani
0
Nastavlja se rušenje nelegalnih objekata na Adi Bojani
20.02.2024 13:16

- Rušenje kućica nije jedini povod zbog čega se mi udružujemo, već postoje brojni drugi razlozi, odnosno problemi sa kojima se suočavaju ribari, vlasnici vikend kućica i restorana. Između ostalog, udruženje bi za ključne prioritete moralo imati očuvanje prirodne sredine područja Ade Bojane, sa posebnim akcentom na „Tihu zonu u prirodi“, ustanovljenu prije nekoliko godina. Nezaobilazna je i zaštita kalimera kao simbola rijeke, ribarske tradicije i nematerijalnog dobra bez kojeg taj prostor ne bi bio isti – kazao je Hodžić.

Podsjetio je da je ulcinjska opština područje Ade uvrstila u tihu zonu zbog njenih prirodnih i ambijentalnih i turističkih potencijala, ali je primjena i poštovanje te odluke ostala mrtvo slovo na papiru.

- U praksi se, a naročito prošle sezone, pokazalo suprotno, tiha zona je bila sve, samo ne tiha, buka je dopirala sa svih strana, pravljene su žurke do jutra i brojni lokali nijesu ispoštovali tu odluku – naveo je on.

Ukazao je da se zona desnog rukavca Bojane, sa obje strane, suočava sa problemom divljih deponija, kao i sa problemom odlaganja komunalnog otpada u neposrednoj blizini puteva.

Dodao je da je prioritet da utiču na nadležne organe kako bi konačno preduzeli mjere da se ovi problemi riješe, jer nijedna pojedinčna inicijativa do sada nije rezultirala pomacima.

Cjenovnici, rokovi...

Jedan od zadataka udruženja, prema riječima Hodžića, biće proaktivan pristup u rješavanju problema cjenovnika početnih naknada za lokacije koje se zakupljuju od Morskog dobra, svake godine.

- U posljednje vrijeme, naročito od 2022. godine, nameti su drastično povećani, u nekim slučajevima čak i petostruko. Svakako više faktora utiče na utvrđivanje cjenovnika, pojedini korisnici uvećali su gabarite, što je doprinijelo i drastičnom povećanju, ali i sam cjenovnik donijet je krajnje netransparentno – kazao je Hodžić.

Najavio je da će formiranje udruženja biti preduslov da onda izbore da imaju i svoje predstavnike kada se o tako važnim stvarima bude odlučivalo, odnosno da iznesu prigovore, jer do ovog momenta utvrđivanje cjenovnika je bilo nepoznanica.

Hodžić je istakao da bi udruženje trebalo da bude u toku i sa donošenjem planske dokumentacije koja se odnosi na ovo područje, kako bi se znalo koliko je novih lokacija ucrtano, koje su brisane, kako bi i taj proces bio transparentan.

U prilog potrebe da se u odnosu na one koji zakupljuju lokacije na Bojani i sama država treba postaviti drugačije, Hodžić navodi primjer sporih odluka ili izostanak odgovora Morskog dobra u slučajevima zahtjeva za prenos prava korišćenja.

- U brojnim primjerima potpuno je izostao odgovor nadležnih po pet-šest mjeseci. Naročito nije udovoljeno u pogledu postavljenih zahtjeva za prenos prava korišćenja sa ranijih zakupaca, odnosno korisnika, na nove korisnike. A to mogu biti kupci određenih objekata ili situacije u kojima je, recimo, otac prenio sinu. Kako objasniti tim ljudima da institucije ignorišu i ne odgovaraju na uredne dopise i zahtjeve – naveo je sagovornik.

Stranci u problemu

Hodžić je kazao da će jedan od prioriteta i zadataka udruženja biti zaštita korisnika, odnosno vlasnika kućica koji žive i rade u inostranstvu, koji se suočavaju sa brojnim poteškoćama u postupku tenderske procedure, odnosno „otvaranju javnih poziva za učešće ponuđača na predmetnim lokacijama“.

- Rok za kompletiranje tenderske dokumentacije je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. On je izuzetno kratak, posebno za one koji žive i rade u inostranstvu, jer ne mogu u tako kratkom roku da izvade uvjerenje da nijesu kažnjavani, kao jedan od bitnih dokumenata za učešće na tenderu. Prosto, postoje procedure zakazivanja i čekanja na dokumentaciju u njihovim matičnim zemljama – naveo je Hodžić.

Kao mnogo veći problem istakao je situaciju u kojoj strani državljani, preteklih godinu i po, ne mogu da otvore žiro račune u domaćim bankama, čime su već unaprijed sputani da pribave bankarsku garanciju kao jedan od uslova za učešće na tenderu.

- Zbog toga su prinuđeni da mole naše državljane da umjesto njih uđu na tender, a pritom rizikuju da im neko ne oduzme predmetnu lokaciju jer novi nemaju reference (prethodni ugovor o korišćenju) koje su ranije uzimane u obzir kao jedna od stavki prilikom rangiranja ponuda – kazao je Hodžić.

Naveo je da takav problem imaju i ljudi iz Srbije koji nemaju boravišnu dozvolu, a sama činjenica da su ranije bili korisnici lokacija na Bojani im ne daju mogućnost da dobiju taj dokument, za koji im je potrebno vlasništvo nad nekom nekretninom u Crnoj Gori.

Hodžić je podsjetio da je do sada praktikovano na tenderima Morskog dobra da određene privilegije, odnosno reference, imaju ponuđači koji su u prethodne dvije godine zaključili i ispoštovali uredno ugovore o zakupu.

Apsurdne situacije

Prema podacima iz 2018. godine, na desnom rukavcu Bojane, računajući i lijevu obalu koja se nalazi na strani Ade, bilo je 560 kućica. Ta brojka je u međuvremenu dostigla 800.

Novom planskom dokumentacijom je predviđeno uklanjanje objekata koji figuriraju na desnoj obali nizvodno od restorana „Miško“ prema plaži (sa desne strane puta).

Hodžić navodi da je takvih objekata oko tridesetak.

- Apsurdno je da među njima figuriraju i kućice lokalnih ribara koje su tu po 20-30 godina. Sa druge strane, planeri su predvidjeli i ucrtali nove lokacije na drugim mjestima. Vlasnici objekata pojedinačno su pisali zahtjeve ovim povodom, ali nemaju nikakav odgovor – naveo je on.

Zaključio je da će od udruživanja benefite imati i sami korisnici kućica, ali i šira zajednica, jer će se time podstaći rješavanje gorućih problema koji utiču kako na ambijent, tako i na turističke aspekte ovog područja.

Iniciraće sastanke s policijom, komunalcima

Osnivačka skupština se održava u resoranu ,,Fiore di mare“, na Adi, kod Nebojša Brajovića u 10 sati.

- Dosta korisnika iz inostranstva izrazilo je interesovanje da budu članovi i plate članarinu. Zajednički interes je da udruženje bude ozbiljno ustanovljeno, sa organima koji će ga reprezentovati i kontrolom upravljanja sredstvima – kazao je Hodžić.

Članarina će biti definisana procentualno, odnosno srazmjerno visini naknade koju plaćaju, jer neće biti ista za ribara koji koristi objekat od 15-20 kvadrata i nekoga ko ima vilu od 200.

Prema njegovim riječima, jedan od prvih poteza udruženja biće da iniciraju sastanke sa načelnikom policije, komunalne službe i predsjednikom opštine.

Portal Analitika