Društvo

Konferencija u organizaciji NVO "Mladi Romi"

RE učenicima potrebna podrška države

U cilju podrške RE učenicima, neophodni su dodatni napori od strane države, ocijenjeno je danas na konferenciji „Mentorstvo kao podrška romskoj i egipćanskoj djeci u osnovnim i srednjim školama“,koju je organizovala NVO„Mladi Romi“.

RE učenicima potrebna podrška države Foto: NVO "Mladi Romi"
Portal AnalitikaIzvor

Tokom konferencije, vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za vaspitanje i obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih zajednica Safet Kalač saopštio je da Crna Gora već više od dvije decenije radi na unapređenju položaja u obrazovanju RE populacije.

„Samim tim određene mjere dale su i daju rezulate, na šta smo posebno ponosni. Smatram da postoji dosta prostora za dalje unapređenje. U aktivnostima koje Ministarstvo sprovodi prema RE učenicima, fokus je na jačanju integracije, obezbjeđivanju jednakih šansi. Posebno bih istakao aktivnosti koje je Ministarstvo sporvodilo, a to su kampanje za upis u školu – osnovnu i srednju, obezbjeđivanje besplatnih udžbenika, a obezbijedili smo i besplatan prevoz učenicima iz Podgorice, Berana i Nikšiću“, kazao je Kalač.

Izvršni direktor NVO „Mladi Romi“ Samir Jaha predstavio je ključne rezultate i uspjehe trogodišnje implementacije projekta „Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada“, kao i dvogodišnje implementacije projekta „Unapređenje osnovnog obrazovanja – prvi korak ka kvalitetnom srednjem obnrazovanju”.

On je ukazao na činjenicu da samo tokom maja mjeseca 140 mentora i 460 djece je bilo uključeno u obrazovne programe koje su realizovali. 

„Imajući u vidu da će udžbenici od ove školske godine za sve učenike osnovnih škola biti besplatni, naš prijedlog je bio da se u Strategiji za socijalnu sredstva od 150 hiljada inkluziju RE zajednice koja su bila namjenjena za kupovina udžbenika, preusmjere i kroz njih se finansira program mentorstva učenika u osnovnim i srednjim školama i na taj način bi se značajno smanjio drop-out i mladi iz RE zajednice bi bili ohrabreni da nastave školovanje i na taj način postanu još korisniji dio društva“, kazao je Jaha.

On je predstavio najznačajnije rezultate programa mentorstva i kazao da je u 2018. godini angažovano 37 mentora na nivou Crne Gore i ukupno 108 učenika koji su praćeni, dok naredne godine prati se rast broja mentora (44) ali i učenika (120). U školskoj 2020/2021. godini agažovali smo 48 mentora dok smo mentorskim programom obuhvatili 155 učenika iz RE zajednice. I školskoj 2018/19. godinu uspješno je završilo 102 učenika, naredne godine njih 115, a ove godine 114 učenika je završilo za sada završni reazred.Najčešći smjerovi i zanimanja koje učenici upisuju su uglavnom iz profili srednjih stručnih škola, kao što su: automehaničar, tehničar prodaje, tehničar usluživanja, kuvar, frizerkazao je on.

„Ono na šta smo posebno ponosni jeste što smo na kraju 2018/2019. godine imali ukupno 20 učenika koji su uspješno završili srednju školu, 2019/20. godine imamo 41 učenika a 2020/21. godine kroz program mentorstva 27 učenika je uspješno završilo srednju školu, a taj broj će porasti kada se završe i avgustovski, popravni rokovi“, zaključio je Jaha.

Portal Analitika