Kultura

U okviru programa „Kreativna Crna Gora“

Raspisan međunarodni konkurs za adaptaciju kompleksa Cerovo

Ministarstvo kulture i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori raspisali su međunarodni konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja adaptacije vojnog kompleksa Cerovo, s ciljem da se u Bijelom Polju uspostavi regionalni kreativni hab.

Raspisan međunarodni konkurs za adaptaciju kompleksa Cerovo Foto: Portal Analitika
Izvor

Konkurs se sprovodi u okviru programa „Kreativna Crna Gora“, a nakon što je nedavno Vlada Crne Gore usvojila Informaciju o aktivnostima na uspostavljanju kreativnog haba u Bijelom Polju.

Rok za podnošenje prijava je 11. maj 2020. godine do ponoći, a rezultati konkursa biće objavljeni na vebsajtu UNDP-a najkasnije 21. maja.

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, diplomirani inženjeri arhitekture, udruženja arhitekata ili inženjera, istraživačke institucije, nevladine organizacije i privatne kompanije koje se bave arhitekturom, urbanizmom i projektima rekonstrukcije, a koji su aktivni u oblasti savremene kreativnosti. Svi koji ispunjavaju uslove konkursa učestvovaće u glavnom nagradnom fondu. O najboljim idejnim rješenjima odlučivaće komisija koju će činiti predstavnici Ministarstva kulture, UNDP-a, Opštine Bijelo Polje i međunarodni stručnjaci koji se bave arhitektonskim i / ili urbanističkim dizajnom.

Kriterijumi za evaluaciju radova su: originalnost i inovativni dizajn enterijera, inovativno rješenje urbanističkog dizajna, kreativni hab dizajniran kao pokretač za postizanje ciljeva održivog razvoja, kao i racionalnost i ekonomičnost rješenja.

Prva nagrada za najbolje inovativno rješenje iznosi 30.000 američkih dolara, druga 12.000, a treća 6.000 dolara.

Uspostavljanje regionalnog kreativnog haba u Bijelom Polju doprinijeće osnaživanju i afirmaciji kreativnih i kulturnih industrija u sjevernom dijelu naše države, i to u četiri ključna pravca: strateški, infrastrukturno, administrativno i programski. Kako bi se kreirali neophodni preduslovi za sprovođenje aktivnosti na ovom projektu, Ministarstvo kulture je tokom 2019. godine, u saradnji sa UNDP, sprovelo „Istraživanje i mapiranje kapaciteta kulturnih aktera“. Ovim istraživanjem obuhvaćeni su svi akteri koji djeluju u različitim stvaralačkim i kreativnim djelatnostima na teritoriji opštine Bijelo Polje i okoline. Upravo ovo istraživanje pokazalo je neophodnost uspostavljanja infrastrukturne osnove, koja će omogućiti dalju valorizaciju tržišno-orijentisanih kulturnih proizvoda i preduzetničkih proizvodnih pogona. Kroz dalju saradnju sa kreativnim sektorom, ovi pogoni težiće da obezbijede otvaranje novih održivih biznisa u kulturi na sjeveru Crne Gore. U skladu sa ovim nalazima, nekadašnji vojni kompleks Cerovo identifikovan je kao idealna lokacija za uspostavljanje regionalnog haba, koji će obezbijediti uslove za razvoj širokog spektra aktivnosti – kako u oblasti kreative i inovacija, tako i u oblastima proizvodnje i preduzetništva.

Za više detalja i preuzimanje dokumentacije za konkurs posjetite stranicu:

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=64429

Portal Analitika