Društvo

"Pozivamo građane da poštuju mjere"

Bar: Zabranjeno loženje vatre na otvorenom od 25. maja do 30. septembra

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević donio je Naredbu o zabrani loženja vatre na otvorenom od 25. maja do 30. septembra 2024. godine, radi zaštite od požara.

Bar: Zabranjeno loženje vatre na otvorenom od 25. maja do 30. septembra Foto: Lazar Pejović
Portal AnalitikaIzvor

"Tokom perioda, shodno Naredbi o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara, a u cilju zaštite, spasavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, opštinski organi, Služba zaštite i spašavanja, privredna društva, ustanove, druga pravna lica i građani, dužni su odmah da preduzmu mjere za otklanjanje opasnosti od požara, stave na raspolaganje svoju opremu, prevozna, tehnička i druga sredstva za otklanjanje opasnosti, a lica koja svojim nesavjesnim radnjama izazovu pojavu i širenje vatre biće kažnjena shodno zakonskim odredbama", saopšteno je iz Opštine Bar.

U slučaju požara, svi subjekti na teritoriji opštine Bar dužni su, kako su saopštili, da organizovano i neprekidno sprovode zaštitu od požara, posebno na mjestima i objektima gdje su mogućnosti izbijanja požara najizraženije.

"Ovi lokaliteti uključuju šumske pojaseve Ratac, Golo brdo, uvalu Maljevik prema Haj Nehaju, brdo Volujica, maslinjake, uži pojas s obje strane magistralnog puta na relaciji od Kufina do granice prema ulcinjskoj opštini, pojas uz regionalni put Bar-Virpazar preko Sutormana, uži pojas pored puta Bar-Ostros na dijelu Dobra Voda, Pečurice, uži pojas s obje strane željezničke pruge od Bara do Virpazara - Tanki Rt, šumski pojas pored lokalnih puteva u Crmnici, šumski pojas pored magistralnog puta na relaciji Tanki Rt do Bijelih poljana, pojas uz lokalni put Virpazar-Ostros, šumske komplekse na brdima Sozina, Sutorman i Rumija, te zeleni pojas Žukotrlica-Šušanj", kazali su oni.

Privredna društva i ustanove moraju ažurirati svoje planove zaštite od požara, izvršiti kontrolu i dopunu opreme, pregled električnih instalacija, postaviti upozorenja na kritičnim mjestima, te, kako su kazali oni, osigurati nesmetano kretanje vatrogasnih vozila. Pojavu požara treba odmah prijaviti na telefone 123 (Služba zaštite i spašavanja), 122 (dežurna služba područne jedinice Bar Uprave policije) i 112 (OKC Direktorata za zaštitu i spašavanje).

"Mjere zaštite striktno se primjenjuju od 25. maja do 30. Septembra 2024. godine, kada su mogućnosti izbijanja požara najveće zbog meteoroloških uslova, kao i povećane frekvencije turista. Pozivamo građane da poštuju zabrane i mjere, kako bi se smanjila opasnost od požara te zaštitili ljudi i imovina", kazali su iz Opštine Bar.

Portal Analitika